REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/239

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/239

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Urszula Szczepanik

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Urszula Szczepanik
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Sporty zimowe - narciarstwo, snowboard, łyżwiarstwo (Polish)
Keywords "snowboard"@pl, "sport zimowy"@pl, "sport i rekreacja"@pl, "narciarstwo zjazdowe"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Urszula Szczepanik
Specialisation: nauki o kulturze fizycznej
Graduation university: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Graduation field of study: Turystyka i Rekreacja
Graduation specialty: Turystyka Aktywna
MSc/MA thesis title: Masyw Góry Ślęży jako rejon wypoczynku świątecznego i sobotnio-niedzielnego dla mieszkańców Wrocławia
Year of obtaining a master's degree: 2007
PhD dissertation title: Efektywność metody analizy śladów w kształtowaniu wyobrażenia motorycznego o technice jazdy narciarza zjazdowego
Year of obtaining a doctoral title: 2013
Other achievements:

Opracowanie merytoryczne propozycji szkoleń/kursów dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach projektu "Zintegrowany Program Kształcenia i Rozwoju AWF Wrocław" - Biuro Projektów i Funduszy Zewnętrznych AWF 2017.

Publications
 • Authors: Urszula Szczepanik
  Title: Efektywność metody analizy śladów w kształtowaniu wyobrażenia motorycznego o technice jazdy narciarza zjazdowego
  Year of publication: 2013
  ISSN: 0239-4375
  PBN: 592137
  Keywords: "aktywność fizyczna"@pl , "Sporty zimowe"@pl , "didactics"@en

 • Authors: Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Analiza form, metod i środków stosowanych podczas nauczania narciarstwa dzieci przez polskich i austriackich instruktorów
  Year of publication: 2013
  PBN: 619312

 • Authors: Wojciech Bień, Urszula Szczepanik
  Title: Poziom wyobrażeń motorycznych a efekty uczenia się i nauczania techniki narciarskiej
  Year of publication: 2014
  PBN: 620477

 • Authors: Piotr Kunysz, Urszula Szczepanik
  Title: Profil osobowości kobiet uprawiających snowboard i narciarstwo freestyle - doniesienie z badań
  Year of publication: 2014
  PBN: 620530

 • Authors: Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Zainteresowania trenerów osiedlowych turystyką górską
  Year of publication: 2014
  PBN: 621181

 • Authors: Beata Blachura, Piotr Kunysz, Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Udział w programowym obozie zimowym studentów kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a ich stosunek do aktywności ruchowej w górach
  Year of publication: 2013
  PBN: 654458
  Keywords: "turystyka górska"@pl , "dydaktyka chemiczna"@pl , "badania ankietowe"@pl , "Sporty zimowe"@pl

 • Authors: Urszula Szczepanik, Wojciech Wiesner
  Title: Ślad na śniegu jako komunikat dydaktyczny w nauczaniu narciarstwa
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 40
  Keywords: "narciarstwo"@pl , "Nauczanie"@pl , "Sporty zimowe"@pl

 • Authors: Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Kształcenie kadr dla rynku usług turystycznych w Polsce w latach 2003-2010
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 28
  Keywords: "szkolnictwo"@pl , "turystyka"@pl , "kształcenie kadr"@pl

 • Authors: Piotr Kunysz, Urszula Szczepanik
  Title: Rynek kształcenia kadr instruktorskich na potrzeby snowboardu w Polsce
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 28
  Keywords: "snowboard"@pl , "Sporty zimowe"@pl , "kształcenie kadr"@pl

 • Authors: Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Zainteresowania trenerów osiedlowych turystyką górską
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 137-149

 • Authors: Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Kształcenie kadr dla rynku usług turystycznych w Polsce w latach 2003-2010
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 161-180

 • Authors: Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Analiza form, metod i środków stosowanych podczas nauczania narciarstwa dzieci przez polskich i austriackich instruktorów
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 318-325

 • Authors: Beata Blachura, Piotr Kunysz, Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Udział w programowym obozie zimowym studentów kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a ich stosunek do aktywności ruchowej w górach
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 108-116

 • Authors: Urszula Szczepanik
  Title: Efektywność metody analizy śladów w kształtowaniu wyobrażenia motorycznego o technice jazdy narciarza zjazdowego
  Title of source document: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Year of publication: 2013
  ISSN: 0239-4375
  From page: 80
  To page: 92
  PBN: 592137
  Keywords: "aktywność fizyczna"@pl , "Sporty zimowe"@pl , "didactics"@en

 • Authors: Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Analiza form, metod i środków stosowanych podczas nauczania narciarstwa dzieci przez polskich i austriackich instruktorów
  Year of publication: 2013
  From page: 318
  To page: 325
  PBN: 619312

 • Authors: Wojciech Bień, Urszula Szczepanik
  Title: Poziom wyobrażeń motorycznych a efekty uczenia się i nauczania techniki narciarskiej
  Year of publication: 2014
  From page: 270
  To page: 275
  PBN: 620477

 • Authors: Urszula Szczepanik
  Title: Profil osobowości kobiet uprawiających snowboard i narciarstwo freestyle - doniesienie z badań
  Year of publication: 2014
  From page: 112
  To page: 128
  PBN: 620530

 • Authors: Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Zainteresowania trenerów osiedlowych turystyką górską
  Year of publication: 2014
  From page: 137
  To page: 149
  PBN: 621181

 • Authors: Zofia Niekurzak, Urszula Szczepanik
  Title: Udział w programowym obozie zimowym studentów kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a ich stosunek do aktywności ruchowej w górach
  Year of publication: 2013
  From page: 108
  To page: 116
  PBN: 654458
  Keywords: "turystyka górska"@pl , "dydaktyka chemiczna"@pl , "badania ankietowe"@pl , "Sporty zimowe"@pl
Taught subjects
 • Podstawy rekreacji

 • Programowanie i metodyka rekreacji

 • Zimowe formy wychowania fizycznego

 • Rekreacja zimowa

 • Łyżwiarstwo

 • Animacja w sportach zimowych

 • Pozyskiwanie funduszy w turystyce i rekreacji
Qualifications
 • Qualification type: Instruktor Rekreacji Ruchowej MENiS o specjalności narciarstwo zjazdowe

 • Qualification type: Instruktor Snowboardu Stowarzyenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu

 • Qualification type: Instruktor sportu o specjalności łyżwiarstwo

 • Qualification type: Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • Qualification type: Certificate od Advanced English (University of Cambridge)

 • Qualification type: Menadżer Sportu
  Description: Studia podyplomowe na AWF Wrocław

 • Qualification type: Instruktor Nordic Walking LEKI

 • Qualification type: Instruktor narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
Cooperation with other entities
 • Entity name: Szkoła Podstawowa nr 36 Wrocław
  Year from: 2017
  Scope: Organizacja festynu rekreacyjnego dla klas drugich szkół podstawowych pod tytułem „Wędrówka Kontynentów“. Festyn zorganizowany na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Miał on miejsce 19 maja 2017 roku.

 • Entity name: Dolnośląski Festiwal Nauki
  Scope: Czynny udział w prezentacjach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w latach 2010, 2011, 2012, 2013

 • Entity name: KS AZS AWF Wrocław
  Year from: 2013
  Scope: Organizacja festynu rekreacyjnego w ramach Dolnośląskiego Święta Sportu

 • Entity name: KS AZS AWF Wrocław
  Year from: 2017
  Scope: Organizacja festynu rekreacyjnego w ramach imprezy Przewietrz się na Olimpijskim

 • Entity name: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
  Scope: W latach 2012-2016 Skarbnik Zarządu SITS. Od 2016 członek Komisji Rewizyjnej SITS.

 • Entity name: Szkoła podstawowa nr 46 Wrocław
  Year from: 2017
  Scope: Organizacja festynu rekreacyjnego dla klas drugich szkół podstawowych pod tytułem „Wędrówka Kontynentów“. Festyn zorganizowany na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Miał on miejsce 19 maja 2017 roku.

 • Entity name: Szkoła podstawowa nr 91 Wrocław
  Year from: 2017
  Scope: Organizacja festynu rekreacyjnego dnia 2.06.2017

 • Entity name: Akademia Trenerska
  Year from: 2017
  Scope: Udział w szkoleniach Akademii Trenerskiej: Zintegrowany System Kwalifikacji w Sporcie, Coach Developer - Kierowanie rozwojem Kadr Szkoleniowych

 • Entity name: Instytut Badań Edukacyjnych
  Year from: 2017
  Scope: Przygotowywanie Polskie Ramy Kwalifikacji w Sporcie w snowboardzie, dostosowującą poziomy kwalifikacji do poziomów europejskich.
Conferences
 • Name: INTERSKI Congress 2011 St Anton, Austria
  Description: INTERSKI (Międzynarodowa Organizacja Sportów Śnieżnych) organizuje co 4 lata Światowy Kongres Sportów Śnieżnych.
  Year: 2011

 • Name: IVSI Congress 2013 Alpe d'huez, France
  Description: IVSI (International Federation of Snowsport Instructors) - Międzynarodowa Federacja Instruktorów Sportów Śnieżnych organizuje międzynarodowe kongresy raz na 4 lata. W dniach styczniu 2011 odbył się kongres we Francji, w miejscowości Alpe d'huez. Instruktorzy sportów śnieżnych z całego świata zbierają się w celu wymiany doświadczeń związanych z technicznymi i metodologicznymi aspektami nauczania sportów zimowych.
  Year: 2013

 • Name: IVSI Congress 2017 HAKUBA, JAPAN
  Description: IVSI (International Federation of Snowsport Instructors) - Międzynarodowa Federacja Instruktorów Sportów Śnieżnych organizuje międzynarodowe kongresy raz na 4 lata. W dniach 19-27 marca 2017 odbył się kongres, w Japonii, w miejscowości Hakuba Happo-one. Instruktorzy sportów śnieżnych z całego świata zbierają się w celu wymiany doświadczeń związanych z technicznymi i metodologicznymi aspektami nauczania sportów zimowych. Hasło przewodnie Kongresu w 2017 roku to “Snowsport Spirit Worldwide” Na konferencji miałam wystąpienie pt. "Tracks on snow as a didactic message in teaching snow sports"
  Year: 2017

 • Name: II Konferencja Naukowa Outdoor-Fitness-Wellness
  Description: Członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, której celem była kontynuacja wymiany poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych na temat identyfikowania i kreowania usług rekreacyjnych oferowanych na polskim rynku, w szczególności usług outdoor, fitness i relaksacyjnych. Konferencja odbyła się 17.05.2017 we Wrocławiu
  Year: 2017

 • Name: X Konferencja Naukowa pt. Dydaktyka Wychowania Fizycznego
  Description: W dniach 15-17.09.2011 odbyła się w ramach obchodów 65-lecia AWF we Wrocławiu, X Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt: Dydaktyka wychowania fizycznego. Prezentacja “Ślady na śniegu jako komunikat dydaktyczny w nauczaniu narciarstwa”
  Year: 2011

 • Name: Konferencja Współczesne sporty śnieżne: stan oraz perspektywy badań i rozwoju
  Description: Konferencja ma charakter cykliczny i corocznie organizowana jest przez jedną z Akademii Wychowania Fizycznego. Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień naukowych związanych ze sportami zimowymi ze szczególnym uwzględnieniem badań i doświadczeń w dziedzinie motoryczności człowieka oraz dziedzin pokrewnych. Obejmuje również historię i turystykę w jej szerokim ujęciu: teoria turystyki, zagadnienia ekonomiczne, organizacyjne, geograficzno-przestrzenne, społeczne - ściśle związane z rozwojem sportów zimowych. Konferencja odbyła się 9 października 2009 roku we Wrocławiu.
  Year: 2009

 • Name: XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe “Edukacja jutra"
  Description: Członek komitetu organizacyjnego. Celem konferencji jest przedstawienie myśli polskich i zagranicznych naukowców w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej oraz dokonanie refleksji naukowej nad szeroko rozumianą problematyką edukacyjną. Mamy również nadzieję, że konferencja będzie miejscem, w którym uczestnicy podejmą rozważania na temat wizji edukacji w Polsce i na świecie. Założeniem organizatorów jest stworzenie platformy porozumienia teoretyków i praktyków w jakże ważnych sprawach dotyczących edukacji i nauk o niej. Konferencja odbyła się w Zakopanem, 21-24.06.2009r.
  Year: 2009

 • Name: XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja jutra"
  Description: Członek komitetu organizacyjnego. Celem konferencji jest przedstawienie myśli polskich i zagranicznych naukowców w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji i nauk o niej oraz dokonanie refleksji naukowej nad szeroko rozumianą problematyką edukacyjną. Mamy również nadzieję, że konferencja będzie miejscem, w którym uczestnicy podejmą rozważania na temat wizji edukacji w Polsce i na świecie. Założeniem organizatorów jest stworzenie platformy porozumienia teoretyków i praktyków w jakże ważnych sprawach dotyczących edukacji i nauk o niej. Konferencja odbyła się w Zakopanem, 22-25.06.2008r.
  Year: 2008

 • Name: Sporty zimowe w badaniach naukowych
  Description: Konferencja ma charakter cykliczny i corocznie organizowana jest przez jedną z Akademii Wychowania Fizycznego. Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień naukowych związanych ze sportami zimowymi ze szczególnym uwzględnieniem badań i doświadczeń w dziedzinie motoryczności człowieka oraz dziedzin pokrewnych. Obejmuje również historię i turystykę w jej szerokim ujęciu: teoria turystyki, zagadnienia ekonomiczne, organizacyjne, geograficzno-przestrzenne, społeczne - ściśle związane z rozwojem sportów zimowych. Konferencja odbyła się w Krakowie, 3.06.2008r.
  Year: 2008

 • Name: Ski-Konferencja Trendy, rozwój, szkolenie, przyszłość narciarstwa w krajach Europy Środkowo-Zachodniej
  Description: Konferencja ma za zadanie stworzyć płaszczyznę do przekazywania pozytywnych doświadczeń i rozwiązań oraz stać się podłożem dyskusji na szeroko rozumiane tematy związane z narciarstwem zjazdowym. Doświadczeni instruktorzy i trenerzy, byli zawodnicy oraz zagraniczni goście w tym przedstawiciel Austriackiego Uniwersytetu Trenerskiego – jednego z najlepszych ośrodków narciarskich w świecie mają pomóc w przygotowywaniu planów zajęć przede wszystkim trenerom i instruktorom w szkołach wyższych Polski. Omówienie różnorodności pojęcia „jazdy na nartach”. Konferencja odbyła się w Krakowie 27-29.10.2017r.
  Year: 2017

 • Name: Konferencja "Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i Świata"
  Description: Założeniem Konferencji było stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych realizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie. Ponadto Konferencja mała być okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów prezentowanych nie tylko przez przedstawicieli nauki ale i praktyki (stowarzyszenia, kluby i inne podmioty) w zakresie podejmowania szeroko rozumianej aktywności górskiej. Konferencja odbyła się 28-29.11.2013r., w Szklarskiej Porębie
  Year: 2013
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Urszula Szczepanik
Availability date: 17-04-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Urszula Szczepanik. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Podsumowanie 35. Wrocław Maratonu

Mariusz Bogucki, Martyna Czerwik, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Slalom snowboard 2016 r.

Andrzej Nowak, Marcin Lewandowski, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Gabriel Pawlak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zakończenie sezonu DLM 2007/2008

Lucyna Róg, video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Dolnośląska Liga Międzyuczelniana - tenis ziemny

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zieleniec bez sniegu_1.mp4

video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more