REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/22836

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22836

Resource type: book

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

View

Resource metadata

Title Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Persons Authors: Andrzej Kotecki, Tadeusz Szulc, Jakub Tyszkiewicz
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W 2011 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Jako Wyższa Szkoła Rolnicza został powołany uchwałą Rady Ministrów w 1951 r., następnie – w 1972 r. – został przemianowany na Akademię Rolniczą, stając się wreszcie, w 2006 r., uniwersytetem. Zmiany nazwy odzwierciedlały kierunki rozwoju Uczelni i coraz wyższą jej rangę.
Skomplikowane losy ludzi i państwowych granic po drugiej wojnie światowej przyczyniły się do tego, że dwie polskie uczelnie pod jedną nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu rozpoczęły działalność w 1945 r. na gruzach doszczętnie zniszczonego miasta. Inaugurując rok akademicki, rektor prof. Jan Kulczyński stwierdził: „Jesteśmy materialnymi spadkobiercami ruin niemieckiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a duchowymi spadkobiercami kresowej kultury lwowskiej”. Wyższe uczelnie w powojennym Wrocławiu do życia budziła właśnie lwowska profesura, z wielką energią i poświęceniem, przywożąc z Kresów Wschodnich zwyczaje akademickie, niezwykły potencjał intelektualny i twórczy, a także swoją własną legendę. Niewątpliwie, pozostajemy ich dłużnikami. Jednak 60 lat istnienia Uczelni to czas dwóch pokoleń, przez który udało nam się stworzyć we Wrocławiu nową jakość i tradycję akademicką.
Na pierwszej polskiej Uczelni we Wrocławiu już w 1945 r. otwarte zostały dwa wydziały – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Rolniczy (obecnie Przyrodniczo-Technologiczny), które stały się podstawą do wyodrębnienia osobnej Uczelni. W 1951 r powołane zostały wydziały Zootechniczny i Melioracji, a w 1977 roku Wydział Nauk o Żywności. Dziś Uczelnię tworzy pięć wydziałów, na których kształci się około 11 tysięcy studentów. Wiedzę i umiejętności przekazuje jej około 700 nauczycieli akademickich, w tym dwustu profesorów. (Polish)
Comments: 7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "pracownicy naukowi"@pl, "uczelnie rolnicze"@pl, "historia"@pl, "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"@pl, "Biografie"@pl, "rolnictwo"@pl, "szkolnictwo wyższe"@pl, "Polska"@pl, "Wrocław"@pl, "Instytucja naukowa"@pl, "kultura"@pl, "nauka"@pl, "oświata"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2011
Number of pages: 752
Series name: Monografie
Numbering: CXXIII
ISBN: 978–83–7717–058–8
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1847-2011
Resource geographical coverage: "Wrocław", "Dolny Śląsk", "Polska"@pl, "Ukraina"
Identifiers: OAI: 18831
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 29-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki, Tadeusz Szulc, Jakub Tyszkiewicz. Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wrocław - Narodowe Forum Muzyki (3588)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Powiat Kamienna Góra. Województwo wrocławskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

See more