REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/65905

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65905

Resource type: map

El Fuerte de Samaipata. Accumulated risk factors: slope inclination, depression, thermal shock, wind erosion

View

Resource metadata

Title El Fuerte de Samaipata. Accumulated risk factors: slope inclination, depression, thermal shock, wind erosion
Title variant: El Fuerte de Samaipata. Zsumowane czynniki ryzyka: nachylenie zboczy, bezodpływowe depresje,szok termiczny, erozja eoliczna
Persons Authors: Jacek Kościuk
Cocreators: Maria Gąsior (Other), Wojciech Bartz (Other), Teresa Dziedzic (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description The virtual 3D model of the rock was used again to simulate the influence of wind on the effect of thermal shock. The model was illuminated from a NNW direction (335° from the north) and rendered using the same software. In this way, the most illuminated parts of the hill simulated the surfaces most exposed to the wind, and thus those that cooled down the fastest. (English)
Description in another language: Wirtualny model 3D skały został ponownie wykorzystany do symulacji wpływu wiatru na efekt szoku termicznego. Model został oświetlony z kierunku NNW (335° od północy) i wyrenderowany przy użyciu tego samego oprogramowania. W ten sposób najbardziej oświetlone części wzgórza symulowały powierzchnie najbardziej wystawione na działanie wiatru, a więc te, które stygły najszybciej. (Polish)
Keywords "skanowanie laserowe"@pl, "terrestrial laser scanning"@en, "model 3D"@pl, "Republic of Bolivia"@en, "Boliwia"@pl, "UNESCO"@en, "UNESCO"@pl, "LabScan3D"@en, "LabScan3D"@pl
Classification Resource type: map
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: general public, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Series name: Architectus Numer 2(62)/2020
Time of publication: 2020
Place of publication: Wrocław
Publisher: Architectus
Resource language: English
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Aleksandra Brzozowska-Jawornicka
Availability date: 08-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Kościuk. El Fuerte de Samaipata. Accumulated risk factors: slope inclination, depression, thermal shock, wind erosion. [map] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - Alhambra (502)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Reprezentacyjna klatka schodowa (324)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Ogród zimowy Simone (215)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (971)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Jadalnia (304)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more