REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/66047

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/66047

Resource type: 3D, photo360

El Fuerte de Samaipata. Petrogif w sektorze C05 - tzw. "Chór Zakonników"

View

Resource metadata

Title El Fuerte de Samaipata. Petrogif w sektorze C05 - tzw. "Chór Zakonników"
Title variant: El Fuerte de Samaipata. Petroglifo en el sector C05 - así llamado "Coro de los Sacerdotes"
Title variant: El Fuerte de Samaipata. Petrogliph in sector C05 - so colled "Choir of the Priests"
Persons Authors: Jacek Kościuk, Bartłomiej Ćmielewski, Ciechosław Patrzałek, Marta Pakowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description The most obvious aspect of this representation is that it seems to correspond to the last phase of the sculpturing of the Samaipata rock in the time of the Incas. It is possible that this petroglyph erased some earlier carvings from the pre-Inca period that surely had great symbolic importance given the prominent character of this part of the rock. (English)
Description in another language: El aspecto más evidente de esta representación es que parece corresponder a la última fase de la escultura de la roca de Samaipata en la época de los incas. Es posible que este petroglifo haya borrado algunas tallas anteriores del período preincaico que seguramente tenían una gran importancia simbólica dado el carácter prominente de esta parte de la roca. (Spanish)
Description in another language: Najbardziej oczywistym aspektem tego przedstawienia jest to, że wydaje się ono odpowiadać ostatniej fazie rzeźbienia skały Samaipata w czasach Inków. Możliwe jest, że ten petroglif wymazał niektóre wcześniejsze rzeźby z okresu przed Inkami, które z pewnością miały wielkie znaczenie symboliczne biorąc pod uwagę wybitny charakter tej części skały. (Polish)
Keywords "terrestrial laser scanning"@en, "model 3D"@pl, "Republic of Bolivia"@en, "Boliwia"@pl, "UNESCO"@en, "UNESCO"@pl, "LabScan3D"@en, "LabScan3D"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: general public, pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Boliwia
Time of scan/photo creation: 2019
Scanner or camera model: Leica Scanstation P40
Time of object creation: XV w.
Object material: skała
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Aleksandra Brzozowska-Jawornicka
Availability date: 21-01-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Kościuk, Bartłomiej Ćmielewski, Ciechosław Patrzałek, Marta Pakowska. El Fuerte de Samaipata. Petrogif w sektorze C05 - tzw. "Chór Zakonników". [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - Alhambra (502)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Reprezentacyjna klatka schodowa (324)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Ogród zimowy Simone (215)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (971)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Jadalnia (304)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more