REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/66045

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/66045

Resource type: 3D, photo360

El Fuerte de Samaipata - tzw. "Świątynia Pięciu Nisz "

View

Resource metadata

Title El Fuerte de Samaipata - tzw. "Świątynia Pięciu Nisz "
Title variant: Świątynia Pięciu Nisz
Title variant: El Fuerte de Samaipata. Así llamado "El templo de los cinco nichos"
Title variant: El Fuerte de Samaipata. So colled ''The Temple of the Five Niches"
Persons Authors: Jacek Kościuk, Bartłomiej Ćmielewski
Cocreators: Mariusz Ziółkowski (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description El Fuerte de Samaipata. Tzw. "Świątynia Pięciu Nisz " w sektorze N08. Sektor N08 znajduje się na krawędzi stromego, północnego zbocza na północnym stoku i w najbardziej na północ wysuniętej części skały, gdzie zachowały się ślady celowej działalności człowieka. Jest to jeden z najciekawszych architektonicznie sektorów. Można tu wyróżnić trzy wyraźnie odrębne jednostki. Najważniejsza z nich to ta, która znana jest jako "Świątynia Pięciu Nisz". Była to niegdyś zadaszona budowla o wymiarach ok. 5 × 13,3 m. Od strony północnej zachowała się jej ściana frontowa. Jej dolna część przetrwała jedynie tylko jako 25-35 cm występ z powierzchni skały. Górna część to ściana o grubości ok. 60 cm, zbudowana z nieforemnych kamieni z miejscową ziemią jako spoiwem. Choć częściowo zrekonstruowany, kamienny mur jest nadal widoczny w najbardziej wysuniętej na zachód części frontu świątyni. (Polish)
Description in another language: El sector N08 está situado en el borde de una empinada pendiente norte y en la parte más septentrional de la roca donde aún se conservan rastros de actividad humana intencionada. Es uno de los sectores más interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Se pueden distinguir tres unidades claramente separadas aquí. La más importante es la que se conoce como el "Templo de los Cinco Nichos". En su día fue un edificio techado de unos 5 × 13,3 m. Del lado norte se conserva la pared frontal. La parte inferior sólo ha sobrevivido como un saliente de 25-35 cm de la superficie de la roca. La parte superior es un muro de unos 60 cm de grosor construido con piedras de piedras sin forma con tierra local como aglutinante. Aunque está parcialmente reconstruido, el muro de piedra sigue siendo visible en la parte más occidental de la fachada del templo. (Spanish)
Description in another language: Sector N08 is located on the edge of a steep northern slope and in the northernmost part of the rock where traces of intentional human activity are still preserved. It is one of the most architecturally interesting sectors. Three distinctly separate units can be distinguished here. The most important is that of what is known as the “Temple of Five Niches”. It was once a roofed building measuring ca. 5 × 13.3 m. From the northern side, its front wall is still preserved. The lower part of it survived only as a 25–35 cm protrusion from the rock surface. The upper part is a ca. 60 cm-thick wall constructed from unshaped stones with local soil as a binder. Although partially reconstructed, the stone wall is still visible in the westernmost part of the temple front. (English)
Keywords "terrestrial laser scanning"@en, "model 3D"@pl, "Republic of Bolivia"@en, "Boliwia"@pl, "UNESCO"@pl, "LabScan3D"@en, "LabScan3D"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: general public, pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Boliwia
Time of scan/photo creation: 2019
Scanner or camera model: Leica Scanstation P40
Time of object creation: XV w.
Object material: skała
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Aleksandra Brzozowska-Jawornicka
Availability date: 21-01-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Kościuk, Bartłomiej Ćmielewski. El Fuerte de Samaipata - tzw. "Świątynia Pięciu Nisz ". [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - Alhambra (502)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Reprezentacyjna klatka schodowa (324)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Ogród zimowy Simone (215)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (971)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Jadalnia (304)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more