Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Praca statyczna zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych poddanych zabiegom naprawy i wzmacniania

Łukasz Bednarz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Analiza możliwości obróbki skrawaniem rur kompozytowych na bazie żywicy epoksydowej umocnionych włóknem szklanym

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn (2011)

W sprawie wpływu salwarsanu na ustrój ludzki. [Cz. 4]

Kazimierz Rzętkowski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Analiza możliwości poprawy jakości i redukcji kosztów wytworzenia form kompozytowych w produkcji jednostkowej

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Zastosowanie analizy fraktalnej do opisu chropowatości powierzchni kompozytów na bazie aluminium

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Rola biologiczna potasu. [Cz. 2]

Edmund Biernacki, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

W sprawie wpływu salwarsanu na ustrój ludzki. [Cz. 2]

Kazimierz Rzętkowski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Zastosowanie analizy falkowej do opisu powierzchni aluminiowych materiałów kompozytowych otrzymanych w warunkach skrawania z minimalnym smarowaniem

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn (2011)

Nowotwory w świetle najnowszych badań. [Cz. 1]

Witold Nowicki, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

W sprawie wpływu salwarsanu na ustrój ludzki. [Cz. 3]

Kazimierz Rzętkowski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)