REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14961

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14961

Resource type: thesis

Praca statyczna zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych poddanych zabiegom naprawy i wzmacniania

View

Resource metadata

Title Praca statyczna zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych poddanych zabiegom naprawy i wzmacniania
Title variant: The static work of historical, curved brick construction subjected the interventions of the repair and the strengthening
Persons Authors: Łukasz Jan Bednarz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Rozprawa ma charakter badawczy z elementami teoretycznymi, opartymi o modelowanie numeryczne i analityczne, weryfikującymi wyniki uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Głównym zagadnieniem podjętym w pracy jest analiza deformacji łuków ceglanych poddanych zabiegom wzmacniania przy użyciu materiałów tradycyjnych (pręty stalowe), jak i nowoczesnych (taśmy CFRP i siatki FRCM). Zajęto się opisem modelu zniszczenia oraz nośności przekrojów wzmocnionych, również z zastosowaniem spoiny klejowej jako łącznika pomiędzy ośrodkiem murowym a elementem wzmacniającym. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "połączenia klejowe"@pl, "wzmacnianie konstrukcji"@pl, "CFRP"@pl, "FRCM"@pl, "obiekty zabytkowe"@pl, "łuki"@pl, "konserwacja"@pl, "MES"@pl, "kopuły"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)
Destination group: general public, scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2008
Number of pages: 299
Supervisor: Jerzy Wojciech Jasieńko
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 2378
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 17-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Łukasz Jan Bednarz. Praca statyczna zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych poddanych zabiegom naprawy i wzmacniania. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rama płaska. Wstęp do obsługi programu Robot

Marco Teichgraeber, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

See more