REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/50128

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50128

Resource type: video

Fizyka 1 - doświadczenie 9: Związek między ruchem po okręgu i ruchem harmonicznym - zasób o zwiększonej dostępności dla ON

View

Resource metadata

Title Fizyka 1 - doświadczenie 9: Związek między ruchem po okręgu i ruchem harmonicznym - zasób o zwiększonej dostępności dla ON
Title variant: Doświadczenie 9. Związek między ruchem po okręgu i ruchem harmonicznym
Title variant: Fizyka 1 - doświadczenie 9
Persons Authors: Ewa Popko
Cocreators: Jerzy Wróbel (Other), Krzysztof Nikliborc (Producer), Andrzej Gier (Producer), Karolina Jankowska (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Pokazano doświadczenie ilustrujące związek ruchu jednostajnego po okręgu z ruchem harmonicznym i wyjaśniono obserwowane zjawisko.
Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami). (Polish)
Comments: Karolina Jankowska - specjalista ds. dostępności cyfrowej, tworzenie napisów oraz transkrypcji dla osób o zwiększonych potrzebach, opracowanie tyflografik.
Keywords "doświadczenie"@pl, "ruch harmoniczny"@pl, "ruch po okręgu"@pl, "e-learning"@pl, "kurs dydaktyczny"@pl, "fizyka"@pl, "doświadczenie naukowe"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych (2011)
Destination group: general public, pupils, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2014
Recording length: 00:03:57
Video recording genre or style: educational film
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Numbering: 9
Characters: Ewa Popko
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Karolina Jankowska
Availability date: 03-09-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Ewa Popko. Fizyka 1 - doświadczenie 9: Związek między ruchem po okręgu i ruchem harmonicznym - zasób o zwiększonej dostępności dla ON. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Doświadczenie z obracającym się stołkiem. M 8 - 1

Michał Nowakowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

See more