REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21713

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21713

Resource type: zdjęcie

Fluoryt i kwarc - zdjęcie okazu

Widok

Resource metadata

Title Fluoryt i kwarc - zdjęcie okazu
Persons Authors: Paweł Filipiak
Cocreators: Rafał Tyszka (Inna)
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Opis okazu: W wyniku metamorfizmu i późniejszych zmian hydrotermalnych w strefie spękań w obrębie łupków i gnejsów śnieżnickich w okolicy Kletna powstały złoża pegmatytowe zawierające około sześćdziesiąt różnych minerałów. Prezentowany okaz obrazuje zmiany zachodzące w czasie krystalizacji roztworów hydrotermalnych. Bezpośrednio na podłożu gnejsowym rozwija się kwarc, który w górnej części, ze względu na zmiany warunków krystalizacji ma charakterystyczne warstewki. Następnie na kryształach kwarcu wyrastają kolejne generacje fluorytu, najpierw ciemnofioletowego, później jasnofioletowego. Fluoryt zawdzięcza swoją barwę uszkodzeniom sieci krystalicznej wynikającym z obecności uranu w roztworach hydrotermalnych (im większe uszkodzenie, tym ciemniejsza barwa).
Pochodzenie okazu: hałdy okolic wsi Kletno, Polska.
Jak rozpoznać?
Fluoryt (1) halogenki
Wzór chemiczny: CaF2
Barwa: bezbarwny lub zabarwiony (znane jest wiele odmian barwnych, głównie w odcieniach zieleni do niebieskiego, słomkowożółtej, żółtej do czerwonej i fioletowej, a także białej)
Rysa: biała
Twardość: 4
Gęstość: (3,17-3,5 g/cm3)
Łupliwość: doskonała, czterokierunkowa, kruchy
Przełam równy
Pokrój: izometryczny (zazwyczaj w formie sześcianów)
Połysk: szklisty lub matowy
Przezroczystość: przezroczysty lub przeświecający
Na szybko (najważniejsze): nie rysuje szkła, da się zarysować ostrzem, twardszy niż kalcyt, nie burzy z 10% HCl
Z czym można pomylić?
Kalcyt, ale fluoryt jest twardszy
Gdzie występuje?
W formie rozproszonej w skalach magmowych (np. granity) i metamorficznych (gnejs), w formie dużych, często automorficznych kryształów w pegmatytach.
Warto wiedzieć: określenie fluorescencja wywodzi się od fluorytu, który często wykazuje tą cechę.
Fluoryt jest wykorzystywany jako topnik w hutnictwie.
Minerały współwystępujące:
kwarc, kalcyt, piryt, baryt, dolomit
kwarc (2) krzemiany
Wzór chemiczny: SiO2
Barwa: bezbarwny (kryształ górski) lub zabarwiony (fioletowy-ametyst, żółty-cytryn, szarawy lub brązowawy -kwarc dymny, czarny -morion, różowy -kwarc różowy, biały -kwarc mleczny, zielony -prasiolit, możliwe inne odmiany kolorystyczne)
Rysa: biała
Twardość: 7
Gęstość: (2,65-2,66)
Łupliwość: brak
Przełam: nierówny, muszlowy
Pokrój: słupkowy, pręcikowy, igiełkowy
Połysk: szklisty, na przełamie tłusty
Przezroczystość: przezroczysty lub przeświecający
Na szybko (najważniejsze): rysuje szkło
Z czym można pomylić?
Topaz (ale topaz ma większą twardość –może zarysować kwarc i nie da się go zarysować kwarcem).
Gdzie występuje?
Kwarc jest jednym z najpowszechniejszych minerałów w skorupie ziemskiej. Jest tzw. minerałem skałotwórczym (jego zawartość ma wpływ na nazwę skały) i występuje w wielu skałach magmowych (np. granity, tonality, riolity), osadowych (piaskowce, zlepieńce, mułowce, żwiry, piaski) i metamorficznych (kwarcyty, gnejsy, lupki łyszczykowe).
Minerały współwystępujące:
Fluoryt, kalcyt, piryt, galena, zeolity, hematyt, rutyl, epidot, skalenie. (Polski)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "Minerały"@pl, "kwarc"@pl, "halogenki"@pl, "krzemiany"@pl, "fluoryt"@pl
Classification Resource type: zdjęcie
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 26-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Paweł Filipiak. Fluoryt i kwarc - zdjęcie okazu. [zdjęcie] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kwarc żyłowy - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Fluoryt (kryształki) - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Fluoryt - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Fluoryt - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Topaz - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Piroksen (augit) - zdjęcie okazu

Paweł Filipiak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more