REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/57619

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57619

Resource type: map collection, atlas

Fort Samaipata (Boliwia) : południowe sektory

View

Resource metadata

Title Fort Samaipata (Boliwia) : południowe sektory
Title variant: El Fuerte de Samaipata (Bolivia) : southern sectors
Title variant: El Fuerte de Samaipata (Bolivia) : sectores del sur
Persons Authors: Jacek Kościuk, Giuseppe Orefici, Mariusz Ziółkowski, Anna Maria Kubicka, Rosario Muñóz Risolazo
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Opis i analiza Fortu Samaipata w świetle nowych badań, oraz propozycja względnej chronologii jego głównych elementów. Poszczególne sektory skały zostały opisane i udokumentowane na planach w wyniku multidyscyplinarnego projektu realizowanego w latach 2016-2019.
Południowa część skały: sektory S01-S32. (Polish)
Description in another language: Description and analysis of El Fuerte de Samaipata in the light of new research, and a proposal of the relative chronology of its main elements. Particular sectors of the rock were decriped in light of the results of the multidisciplinary documentation project carried out in the years 2016–2019.
Southern part of the rock: sectors S01-S32. (English)
Description in another language: Descripción y análisis de El Fuerte de Samaipata a la luz de nuevas investigaciones y una propuesta de la cronología relativa de sus principales elementos. Se describieron sectores particulares de la roca a la luz de los resultados del proyecto de documentación multidisciplinar realizado en los años 2016-2019.
Parte sur de la roca: sectores S01-S32. (Spanish)
Keywords "Boliwia"@pl, "Architektura"@pl, "architektura"@pl, "UNESCO"@pl, "El Fuerte de Samaipata"@pl
Classification Resource type: map collection, atlas
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Time of publication: 2020
Resource language: English
Resource geographical coverage: "Boliwia"@pl
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Aleksandra Brzozowska-Jawornicka
Availability date: 22-07-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Kościuk, Giuseppe Orefici, Mariusz Ziółkowski, Anna Maria Kubicka, Rosario Muñóz Risolazo. Fort Samaipata (Boliwia) : południowe sektory. [map collection, atlas] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Topologia form strukturalnych: naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze

Romuald Tarczewski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Dom Horty. Reprezentacyjna klatka schodowa (324)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Ogród zimowy Simone (215)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Jadalnia (304)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Atelier Horta. Ukryta w drzwiach skrzynka na listy (300)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Hôtel Tassel. Reprezentacyjny hall recepcyjny (244)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more