REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/45559

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/45559

Resource type: czasopismo

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 155, październik 2006

Widok

Resource metadata

Title Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 155, październik 2006
Persons Cocreators: Małgorzata Wanke-Jakubowska (Redaktor), Maria Wanke-Jerie (Redaktor)
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Miesięcznik informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu, poruszający ważne, bieżące problemy społeczności akademickiej.
Prezentowany numer zawiera m.in. wykład prof. Tadeusza Szulca wygłoszony podczas jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2006/2007, podsumowanie rekrutacji na studia oraz informację Działu Kadr i Spraw Socjalnych o sprawach pracowniczych w odniesieniu do wchodzącej w życie ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. (Polski)
Comments: 42. Głos Uczelni
Keywords "współpraca z zagranicą"@pl, "inauguracja"@pl, "Konferencje"@pl, "Podsumowanie rekruacji"@pl, "Jubileusz 55-lecia"@pl
Classification Resource type: czasopismo
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych (2018)
Destination group: ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Czas wydania: 2006
Numeracja (rocznik, numer, zeszyt): Nr 155
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Akademia Rolnicza (Wrocław)
Częstotliwość: miesięcznik
Liczba stron: 32
Język zasobu: Polski
Identifiers: ISSN: 1233-4790
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Barańska-Malinowska
Availability date: 18-06-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 155, październik 2006. [czasopismo] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 145, listopad 2005

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 156, listopad 2006

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 111, październik 2002

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nr 190, listopad 2009

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 56, październik 1997

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nr 166, październik 2007

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

See more