REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18877

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18877

Resource type: 3D, photo360

Gnejs - model 3D

View

Resource metadata

Title Gnejs - model 3D
Persons Authors: Piotr Kubiś
Cocreators: Artur Pędziwiatr (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Model 3D gnejsu. Gnejsy są skałami metamorficznymi powstającymi w warunkach metamorfizmu regionalnego. Skład mineralny reprezentowany jest przez skalenie, kwarc i łyszczyki. Podrzędnie i akcesorycznie mogą występować: granaty, dysten, sillimanit, apatyt i cyrkon. Gnejsy dzielone są na ortognejsy i paragnejsy. Ortognejsy to skały, które powstają ze skał magmowych (granity, kwaśne skały wulkaniczne, tufy). Paragnejsy powstają na drodze przemian skał osadowych (szarogłazy, arkozy). Struktura gnejsu może być równo- nierównoblastyczna oraz średnio- lub gruboblastyczna. Tekstura jest masywna i kierunkowa. Ze względu na zmienność w strukturze i teksturze gnejsów wyróżnia się różne ich odmiany (np. oczkowe, soczewkowe, słojowe, smużyste). Z gnejsów powstają gleby zawierające znaczne koncentracje K przy niedoborze Mg, P i Ca.
Przykładowymi miejscami występowania wychodni gnejsów w Polsce są: Góry i Pogórze Izerskie, Góry Sowie oraz Masyw Śnieżnika.
Skały te są szczególnym obiektem zainteresowania naukowców. Ponadto stosowane są jako kruszywo drogowe i w budownictwie. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "skały metamorficzne"@pl, "ortognejsy"@pl, "paragnejsy"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810 z obiektywem Nikkor 24-120 mm
Software used: Agisoft PhotoScan
Time of object creation: nieokreślony
Object material: Skała
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 03-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Kubiś. Gnejs - model 3D. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Bażant zwyczajny - model 3D eksponatu taksydermicznego

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Głowienka zwyczajna - model 3D eksponatu taksydermicznego (2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

See more