REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/57383

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57383

Resource type: photo

Hôtel Solvay. Stolarka drzwi (260)

View

Resource metadata

Title Hôtel Solvay. Stolarka drzwi (260)
Title variant: Hôtel Solvay, door joinery (260)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Hôtel Solvay (1894–1903) przy Avenue Louise w Brukseli został zaprojektowany przez Victora Hortę dla Armanda Solvaya, syna zamożnego belgijskiego przemysłowca w branży chemicznej. Zleceniodawca nie narzucał architektowi praktycznie żadnych ograniczeń co do budżetu, co zaowocowało spójną, pieczołowicie dopracowaną kompozycją, dekoracyjnym charakterem oraz niezwykle starannym wykonaniem każdego detalu. W elewacji połączono szaroniebieski kamień z białym wapieniem z Euville. Finezyjna stolarka drzwi ze złotego dębu tworzy wyszukaną kompozycję z biomorficznymi żelaznymi okuciami. Wielkie okna podzielono za pomocą smukłych słupków, które podkreślają wertykalny charakter kompozycji. (Polish)
Description in another language: The Hôtel Solvay (1895–1898) on Avenue Louise in Brussels was designed by Victor Horta for Armand Solvay, the son of a wealthy Belgian chemical industrialist. The client did not impose practically any limitations on the budget on the architect, which resulted in a coherent, carefully refined composition, decorative character and extremely precise execution of every detail. Blue stone is combined with white Euville limestone in the façade. The sophisticated door woodwork of golden oak creates a refined composition with biomorphic iron fittings. The large windows are divided with slender posts that emphasize the vertical nature of the composition. (English)
Keywords "hotel"@pl, "bruksela"@pl, "secesja (architektura)"@pl, "Victor Horta"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Bruksela
Creation time: 2011
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela
Numbering: 260
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 25-06-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Hôtel Solvay. Stolarka drzwi (260). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Houston - Museum of Fine Arts by Steven Holl and Sculpture Gardens (2662)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava (2071)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more