REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/57296

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57296

Resource type: photo

Hôtel Tassel. Fasada (189)

View

Resource metadata

Title Hôtel Tassel. Fasada (189)
Title variant: Hôtel Tassel. The façade (189)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Pierwszym budynkiem, w którym Horta uzewnętrznił cechy secesji jako nowego nurtu w architekturze, był zrealizowany w Brukseli Hôtel Tassel (1893-1894). Elewacja o prostych, nowoczesnych formach, jest pozbawiona wyraźnych odwołań do historii architektury. Kamienne słupy, którymi zastąpiono klasyczne kolumny, mają miękkie, biologiczne kształty, sugerujące wyrastające z fasady korzenie. Na pierwszej kondygnacji umieszczono witraż z motywami roślinnymi oraz biomorficzne dekoracje z kamienia i żelaza. Pomiędzy oknami drugiego i trzeciego piętra wstawiono smukłe żelazne słupki zwieńczone żeliwnym nadprożem. Do wykonania fasady zastosowano biały wapień z Euville i jasnobeżowy z Savonnières. (Polish)
Description in another language: The first building in which Horta manifested the features of Art Nouveau as a new trend in architecture was the Hôtel Tassel (1893-1894), built in Brussels. The façade with simple, modern forms is devoid of clear references to the history of architecture. The stone pillars, with which the classic columns were replaced, have soft, biological shapes, suggesting roots growing from the façade. On the first floor there is a stained glass window with plant motifs and biomorphic stone and iron decorations. Between the windows of the second and third floors, slender iron posts with a cast iron lintel were placed. White limestone from Euville and light beige limestone from Savonnières were used for the façade. (English)
Keywords "Victor Horta"@pl, "hotel"@pl, "bruksela"@pl, "secesja (architektura)"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Bruksela
Creation time: 2014
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela
Numbering: 189
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 14-06-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Hôtel Tassel. Fasada (189). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Houston - Museum of Fine Arts by Steven Holl and Sculpture Gardens (2662)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava (2071)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more