REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/57387

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57387

Resource type: photo

Hôtel van Eetvelde (264)

View

Resource metadata

Title Hôtel van Eetvelde (264)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Hôtel van Eetvelde (1897-1901) w Brukseli był jednym z najbardziej prestiżowych budynków zaprojektowanych przez Victora Hortę. Zespół składał się z trzech budynków funkcjonujących jako całość, lecz wydzielonych poprzez odrębną formę i funkcję. Główna i najwyższa część obiektu była umieszczona pośrodku nieregularnego układu kompozycyjnego i znajdowała się przy Avenue Palmerston 4. Dwie środkowe kondygnacje wysunięto, tworząc wykusz poprowadzony przez całą szerokość elewacji z żelaznymi nitowanymi belkami i smukłymi słupkami. Większość powierzchni wypełniono wielkimi oknami a pola pod nimi udekorowano mozaikami z roślinnym ornamentem. Fasada głównego obiektu kontrastowała z dwoma pozostałymi, dla których Horta zaprojektował elewacje z białego kamienia, podkreślając prestiżową funkcję części centralnej. (Polish)
Description in another language: The Hôtel van Eetvelde (1897-1901) in Brussels was one of the most prestigious buildings designed by Victor Horta. The complex consisted of three buildings functioning as a whole, but separated in form and function. The main and highest part of the building was placed in the centre of the irregular composition and was located at Avenue Palmerston 4. Two middle floors in the four-storied building were projected to create a bow window along the whole width of the façade with iron riveted beams and slender posts. Most of the surfaces were filled with large windows and the fields below them were decorated with mosaics with floral ornaments.
The façade of the main building contrasted with the other two, for which Horta used the discrete white stone, emphasizing the prestigious function of the central part. (English)
Keywords "bruksela"@pl, "secesja (architektura)"@pl, "Victor Horta"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Bruksela
Creation time: 2017
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela
Numbering: 264
Scanner or camera model: Microsoft Lumia 930
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 25-06-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Hôtel van Eetvelde (264). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Houston - Museum of Fine Arts by Steven Holl and Sculpture Gardens (2662)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava (2071)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more