REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82777

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82777

Resource type: thesis

Identyfikacja modeli nieliniowych przy brakujących obserwacjach (PD-1986-05)

View

Resource metadata

Title Identyfikacja modeli nieliniowych przy brakujących obserwacjach (PD-1986-05)
Persons Authors: Elżbieta Kowalska
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Rozprawa podejmuje temat komputerowej estymacji parametrów za pomocą metod najmniejszych kwadratów w nieliniowych modelach statycznych, opisujących obiekty wielowejściowe o jednym wyjściu, przy założeniu brakujących danych w macierzy obserwacji. W rozpatrywanych tu metodach wnioskowania statystycznego, w szczególności zbadano możliwość stosowania metod przybliżonych do wyznaczania macierzy kowariancji i obszarów ufności. Przestawiony został algorytm komputerowy, służący do identyfikacji modelu nieliniowego w przypadku danych niekompletnych, wykorzystujący linearyzację Marquardta. Stosowano wiele metod estymacji danych brakujących, jak metodę odrzucania, uśredniania, rzutowania oraz modelowania liniowego i nieliniowego. Algorytm został przetestowany na dwóch przykładach modeli nieliniowych. (Polish)
Keywords "approximate methods"@en, "least squares"@en, "Nonlinear Model"@en, "model nieliniowy"@pl, "obserwacje brakujące"@pl, "metody przybliżone"@pl, "missing observations"@en, "model identification"@en, "identyfikacja modelu"@pl, "metoda najmniejszych kwadratów"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1986
Number of pages: 138
Supervisor: Kazimierz Mańczak
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Elżbieta Kowalska. Identyfikacja modeli nieliniowych przy brakujących obserwacjach (PD-1986-05). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Estymacja parametrów modeli nie liniowych przy niekompletnych obserwacjach (PN-1986-02)

Elżbieta Kowalska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Regresja liniowa

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more