REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78501

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78501

Resource type: article, chapter

Estymacja parametrów modeli nie liniowych przy niekompletnych obserwacjach (PN-1986-02)

View

Resource metadata

Title Estymacja parametrów modeli nie liniowych przy niekompletnych obserwacjach (PN-1986-02)
Persons Authors: Elżbieta Kowalska
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy omawia się metody służące do estymacji para­metrów i analizy statystycznej modeli nieliniowych. Roz­patruje się przypadek, gdy dane do identyfikacji są nie­kompletne. Do estymacji brakujących obserwacji zastoso­wano metody, rozpatrywane dotychczas dla modeli linio­wych. Opracowano algorytm i program komputerowy realizują­cy identyfikacje modeli nieliniowych przy brakujących danych, Metody estymacji brakujących obserwacji porówna­no na przykładzie dwóch modeli. Przedstawiono i przeana­lizowano otrzymane rezultaty. (Polish)
Keywords "Nonlinear Model"@en, "model nieliniowy"@pl, "parameter estimation"@en, "incomplete data"@en, "niekompletne dane"@pl, "estymacja parametrów"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1986-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1986
From page: 1
To page: 24
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 17-11-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Elżbieta Kowalska. Estymacja parametrów modeli nie liniowych przy niekompletnych obserwacjach (PN-1986-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Biblioteka programów IDMOST do identyfikacji modeli statystycznych (PN-1987-03)

Elżbieta Kowalska, Piotr Staniewski, Roman Weinfeld, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Identyfikacja modeli nieliniowych przy brakujących obserwacjach (PD-1986-05)

Elżbieta Kowalska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

See more