Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Analiza wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Land in perpetual lease as capital investment - a stochastic model (RB-1998-61-02)

Leszek Zaremba, Włodzimierz Smoleński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach

Maksymilian Blassberg, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się z zobowiązań finansowych (RB-1999-79-03)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-99-02)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. New formulas for immunizing durations. (RB-1999-79-01)

Leszek Zaremba, Grzegorz Rządkowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. How to find a bond portfolio with the highest convexity in a class of fixed duration portfolios (RB-2000-86-02)

Leszek Zaremba, Włodzimierz Smoleński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Immunizacja w ogólnym przypadku oraz pojęcie i własności wspólnej wiedzy (RB-1997-31)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Solution of immunization problem in case of proportional spot rate shifts (RB-1995-99-04)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)