REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/50999

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50999

Resource type: inne dokumenty

Innowacyjny portal do monitorowania losów absolwentów

Widok

Resource metadata

Title Innowacyjny portal do monitorowania losów absolwentów
Persons Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Innowacyjny portal do monitorowania losów absolwentów to portal internetowy oparty na zasadzie wzajemnych korzyści - skupia studentów, absolwentów, pracowników Uczelni oraz środowisko pracodawców. Jego głównym celem jest umożliwienie wzajemnej wymiany poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania rynku pracy. Stanowi źródło wiedzy branżowej, zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla pracodawców. Studenci i absolwenci mogą nawiązywać kontakty niezbędne do wejścia na rynek pracy, uczestniczyć w szkoleniach e-learningowych, pracodawcy natomiast pozyskać kompetentnego pracownika, a władze Uczelni zdobyć cenną wiedzę na temat losów zawodowych swoich absolwentów, dzięki której mogą dostosowywać ofertę edukacyjną Uczelni do aktualnych i przyszłych wymogów rynku pracy.
Portal internetowy znajduje się pod adresem www.absolwent.up.wroc.pl. Pliki instalacyjne udostępniane są innym uczelniom przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu po podpisaniu umowy – porozumienia na wdrożenie portalu internetowego w celu weryfikacji wykorzystania narzędzia. Zasób przyjmuje postać programu komputerowego on-line. Zawiera spakowane pliki instalacyjne i źródłowe potrzebne do instalacji portalu oraz instrukcje stosowania produktu finalnego. Pakiet zawiera instrukcje: administratora portalu, instalacji systemu, instrukcję użytkownika. (Polski)
Keywords "portal internetowy"@pl, "absolwent"@pl, "portal"@pl
Classification Resource type: inne dokumenty
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych (2018)
Destination group: administracja publiczna
Information on harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Czas powstania: 2013
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Deponent: Marta Sabatowska
Availability date: 29-08-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Innowacyjny portal do monitorowania losów absolwentów. [inne dokumenty] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konferencja Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia (2011)

Dziennikarstwo internetowe

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

VIII Miedzyuczelniane Targi Pracy "Profesja"

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Urodziny portalu "eStudent"

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Konferencja Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Nowy portal PWr

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

See more