REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74665

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74665

Resource type: article, chapter

Interaktywny algorytm planowania przewozów w hierarchicznym systemie transportowym (na przykładzie Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej) (PN-1987-10)

View

Resource metadata

Title Interaktywny algorytm planowania przewozów w hierarchicznym systemie transportowym (na przykładzie Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej) (PN-1987-10)
Persons Authors: Stanisław Łukasik
Cocreators: Anna Trykozko (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono model matematyczny oraz algorytm wyznaczania rozkładów jazdy kursów dalekobieżnych komunikacji towarowej PSK. Zastosowano procedurę interaktywną, opartą na idei gry hierarchicznej. Praca nosi aplikacyjny charakter i jej wyniki są wdrażane do praktyki planowania przewozów w Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej. (Polish)
Keywords "gry hierarchiczne"@pl, "transportation planning"@en, "State Transport Agency"@en, "wyznaczanie rozkładu jazdy"@pl, "hierarchical game"@en, "transport towarowy"@pl, "freight transportation"@en, "Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1987-10
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1987
From page: 1
To page: 39
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Stanisław Łukasik. Interaktywny algorytm planowania przewozów w hierarchicznym systemie transportowym (na przykładzie Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej) (PN-1987-10). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Computer models in town planning teaching

Elżbieta Litwińska, Jadwiga Brzuchowska, Elżbieta Chądzyńska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Sterowanie operacjami finansowymi przedsiębiorstwa (PN-1986-18-02)

Stanisław Łukasik, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie (RB-1999-66)

Stanisław Łukasik, Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce (2011)

O wyznaczaniu rozwiązań Stackelberga w grach z liderem (PN-1986-17)

Stanisław Łukasik, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

See more