REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63719

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63719

Resource type: photo

La Grand-Place, La Maison des Boulangers (463)

View

Resource metadata

Title La Grand-Place, La Maison des Boulangers (463)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Najwcześniejsza pisemna wzmianka Wielkim Placu (La Grand-Place) w Brukseli pochodzi z XII wieku. Na Wielkim Placu, wokół brukowanego rynku w kształcie nieregularnego prostokąta, zlokalizowane są budynki będące siedzibami władz miejskich i książęcych oraz dawne domy cechowe. Plac stanowi wyjątkowy przykład eklektycznego połączenia stylów architektonicznych i artystycznych kultury zachodniej. W 1695 roku Wielki Plac został zniszczony przez wojska króla Francji Ludwika XIV. Serce średniowiecznego miasta odbudowano pod nadzorem Magistratu Miejskiego. Obecnie obiekty składające się na kompozycję placu słyną z bogatego zdobnictwa i spójności architektonicznej. (Polish)
strong>Description in another language: The earliest written mention of the Grand Place (La Grand-Place) in Brussels dates back to the 12th century. On the Grand Place, around the cobbled market in the shape of an irregular rectangle, they are located in buildings that are seats of municipalities and princes and old guild houses. The square is a unique example of an eclectic blend of architectural and artistic styles in Western culture. In 1695, the Grand Place was destroyed by the troops of King Louis XIV of France. The heart of the medieval city was rebuilt under the supervision of the City Council. Currently, the buildings that make up the composition of the square are famous for their rich ornamentation and architectural coherence. (English)
Keywords "dziedzictwo kultury"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "zabytki architektury"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "bruksela"@pl, "Wielki Plac"@pl, "Belgia"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Bruksela
Creation time: 2017
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela
Numbering: 463
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 13-09-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. La Grand-Place, La Maison des Boulangers (463). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - Alhambra (502)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Pałac Stockleta (425)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dalsze losy radzieckiego konstruktywizmu

Barbara Widera, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

La Grand-Place, La Maison de Brasseurs (461)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Alcazaba - Alhambra, widok na Grenadę (471)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Pałac Lwów - Grenada (572)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more