REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/13679

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/13679

Resource type: educational material

Laboratorium Zastosownie optoelektroniki. Optyczne pomiary mikroskopowe i interferometryczne 2D/3D - instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

View

Resource metadata

Title Laboratorium Zastosownie optoelektroniki. Optyczne pomiary mikroskopowe i interferometryczne 2D/3D - instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych
Persons Authors: Wojciech Cieszyński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Optyczne pomiary mikroskopowe i interferometryczne 2D/3D. Instrukcja do laboratorium. (Polish)
Keywords "fotonika"@pl, "optoelektonika"@pl, "mikroskop"@pl, "obiektyw mikroskopowy"@pl, "profilometria"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2014
Number of pages: 10
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Ryszard Korbutowicz
Availability date: 28-05-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Wojciech Cieszyński. Laboratorium Zastosownie optoelektroniki. Optyczne pomiary mikroskopowe i interferometryczne 2D/3D - instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Laboratorium Miernictwa Elementów Optoelektronicznych: Detektory - część wykonawcza ćwiczenia nr 4

Damian Radziewicz, Mikołaj Badura, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Wykład Miernictwo elementów optoelektronicznych. Podstawowe charakterystyki emiterów

Ryszard Korbutowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Ueber Verbesserungen des Mikroskops mit Hilfe neuer Arten optischen Glases

Ernst Abbe, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Laboratorium Miernictwa Elementów Optoelektronicznych: Teoria barw - dyspersja

Damian Pucicki, Katarzyna Bielak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Zastosowanie wirtualnego mikroskopu dostępnego przez Internet w nauczaniu patomorfologii

Janusz Szymaś, Mikael Lundin, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more