REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/13847

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/13847

Resource type: artistic, architectural work

MAKIETA 0015 – Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów zieleni publicznej na osiedlu Maślice we Wrocławiu

View

Resource metadata

Title MAKIETA 0015 – Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów zieleni publicznej na osiedlu Maślice we Wrocławiu
Title variant: MODEL 0015 –The design concept for the development of public green areas on the Maślice estate in Wrocław
Persons Authors: Magdalena Wojtczak, Iwona Zeja
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Makieta przedstawia koncepcję projektową parku miejskiego przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu. Teren ten, obecnie niezagospodarowany, w planach rozwoju miasta Wrocławia pełni istotną rolę przyrodniczą, klimatyczną i rekreacyjno-wypoczynkową z uwagi na jego strategiczne położenie w północno-zachodnim klinie zieleni. Planowany przy ul. Królewieckiej park powinien stać się głównym miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców osiedla Maślice.
Makieta przedstawia model terenu z układem zieleni i komunikacji; ilustruje i uzupełnia rozwiązania rysunkowe zawarte w studenckiej koncepcji projektowej. Zieleń wysoka zlokalizowana jest w formie zwartych i regularnych masywów w centralnej części założenia, na pozostałych obszarach występuje w postaci soliterów lub grup zieleni swobodnie rozmieszczonych w przestrzeni. Główne ścieżki mają regularny i geometryczny przebieg. Łączą funkcjonalnie cały park przecinając go w kilku kierunkach. Istotną rolę w rozwiązaniu projektowym pełnią zbiorniki wodne: jeden o funkcji kąpieliska (w północno-zachodniej części założenia, otoczony zielenią wysoką), drugi w części południowo-wschodniej w otwartej przestrzeni polan parkowych o funkcji stawu retencyjnego (możliwość retencji wody opadowej i roztopowej z obszarów przyległych). Oba zbiorniki mają nieregularny układ i miękką linię brzegową. (Polish)
Comments: / 25. Kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z zakresu architektury krajobrazu i budownictwa
Keywords "przestrzeń publiczna"@pl, "miasto Wrocław"@pl, "zieleń"@pl, "makieta"@pl, "Park miejski"@pl
Classification Resource type: artistic, architectural work
Scientific discipline: dziedzina sztuk plastycznych / sztuki projektowe (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Artistic technique: płyta piankowo-kartonowa, papier, owoce olszy czarnej
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Renata Gubańska
Availability date: 20-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Magdalena Wojtczak, Iwona Zeja. MAKIETA 0015 – Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów zieleni publicznej na osiedlu Maślice we Wrocławiu. [artistic, architectural work] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dominanty 2017 – Zieleń śródpolna

Urszula Mazij, artistic, architectural work, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina sztuk plastycznych / sztuki piękne (2011)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Pałac w Pawłowicach (Wrocław) - Przed pałacem - panorama 360° (część 2 z 2)

Piotr Kubiś, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Struktura relacji pomiędzy człowiekiem a parkiem i ogrodem miejskim w procesie rekreacji

Aleksandra Lis, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

SZKIC 026 – willa otoczona zielenią, rysunek piórem, lawowany tuszem

Wioleta Koprek, artistic, architectural work, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina sztuk plastycznych / sztuki piękne (2011)

See more