REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/46735

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46735

Resource type: educational material

Maszyny wielołopatkowe

View

Resource metadata

Title Maszyny wielołopatkowe
Persons Authors: Piotr Kolasiński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zagadnienie "Maszyny wielołopatkowe" opracowane zostało w ramach kursu "Maszyny wyporowe" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. W zagadnieniu omówiono maszyny wielołopatkowe - zasadę działania, cykl pracy, opis matematyczny, zasady projektowania i metody obliczeń projektowych. (Polish)
Keywords "gaz doskonały"@pl, "maszyny jednołopatkowe"@pl, "pierwsza zasada termodynamiki"@pl, "maszyny wielołopatkowe"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Series name: Maszyny wyporowe
Numbering: 9
Number of pages: 38
Lecturers:Piotr Kolasiński
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 09-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Piotr Kolasiński. Maszyny wielołopatkowe. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Maszyny wyporowe. Przemiana izotermiczna

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Podstawy termodynamiki - I zasada termodynamiki dla układów otwartych

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Entropia

Cezary Czajkowski, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - rozpady promieniotwórcze cz. 2

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływ gazów - podstawowe zależności

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more