REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78489

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78489

Resource type: book

Metody regresyjne i klasyfikacyjne w analizie i ocenie poziomu awaryjności przewodów wodociągowych

View

Resource metadata

Title Metody regresyjne i klasyfikacyjne w analizie i ocenie poziomu awaryjności przewodów wodociągowych
Persons Authors: Małgorzata Kutyłowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
W pracy wykazano możliwości modelowania wskaźnika intensywności uszkodzeń oraz klasyfikacji rodzajów uszkodzeń przewodów wodociągowych za pomocą najnowszych narzędzi matematycznych, tzw. metod uczenia maszyn. Dokonano modelowania poziomu awaryjności przewodów wodociągowych pod kątem jakościowym i ilościowym. Przeprowadzone badania wskazały, że konieczne jest usystematyzowanie i grupowanie danych eksploatacyjnych rejestrowanych w przedsiębiorstwach wodociągowych, co w konsekwencji powinno prowadzić do większych możliwości wykorzystania gromadzonych informacji na potrzeby opracowywania modeli niezawodnościowych. (Polish)
Keywords "analiza"@pl, "metoda"@pl, "awaryjność"@pl, "ocena"@pl, "przewody wodociągowe"@pl, "wodociąg"@pl, "usystematyzowanie"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: general public, pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2019
Number of pages: 193
Series name: Monografie 3
ISBN: 978-83-7493-064-2
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Klaudia Jankowska
Availability date: 10-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Małgorzata Kutyłowska. Metody regresyjne i klasyfikacyjne w analizie i ocenie poziomu awaryjności przewodów wodociągowych. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Applied mathematics - part 11: Nonlinear Alebra

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Analiza możliwości zastosowania analizy fraktalnej w badaniach topografii powierzchni po szczotkowaniu

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn (2011)

Applied mathematics - part 15: Numerical Flows

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

W sprawie zaopatrywania osiedli w wodę

Szymon Dzierzgowski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk o zdrowiu (2011)

LEO - Hewalex

Marcin Michalski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more