REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/24535

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24535

Resource type: histological preparation - human

Mięsień sercowy - wstawki

View

Resource metadata

Title Mięsień sercowy - wstawki
Persons Partner: Wrocław Medical University
Description Mięsień sercowy - wstawki (Polish)
Keywords "serce"@pl, "ultrastruktura"@pl, "serce człowieka"@pl, "TEM"@pl, "mikroskopia elektronowa TEM"@pl, "mikroskopia elektronowa transmisyjna TEM"@pl, "mikroskopia elektronowa transmisyjna (TEM)"@pl, "Mięsień sercowy"@pl, "Mięsień sercowy"@pl, "Ultrastruktura"@pl, "Wstawki"@pl
Classification Resource type: histological preparation - human
Scientific discipline: dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Method of preparing: Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Magnification: 7500x
Number of pixels per meter: 195200
Series name: TEM
Numbering: 56
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Natalia Glatzel-Plucińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kolekcja e-Preparaty UMW, Zbiór preparatów histologicznych

Citation

Copied

Mięsień sercowy - wstawki. [histological preparation - human] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Nerka - ciałko nerkowe (podocyt, bariera krew-mocz)

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Mięsień sercowy - mitochondria

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Zapalenie mięśnia sercowego u psa (764/13 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Komórka plazmatyczna w śledzionie

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Kardiomiopatia rozstrzeniowa u psa (588/14 Mt 100x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Naczyniakomięsak lewej komory serca u psa (3758/12 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

See more