REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/65945

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65945

Resource type: 3D, photo360

Model 3D na podstawie chmury punktów 3D wschodnich zboczy stanowiska Machu Picchu

View

Resource metadata

Title Model 3D na podstawie chmury punktów 3D wschodnich zboczy stanowiska Machu Picchu
Title variant: 3D model based on 3D point cloud of the eastern slopes of Machu Picchu site
Persons Authors: Jacek Kościuk, Anna Maria Kubicka
Cocreators: Bartłomiej Ćmielewski (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Współczesne badania z użyciem nowych technik do badań architektury inkaskiej, analiz materiału archeologicznego pozyskanego jeszcze w trakcie kilku ekspedycji w pierwszym dwudziestoleciu XX w. umożliwiły re-interpretacje genezy powstania i funkcji imperialnego założenia inkaskiego. Historycznie budowę obiektu m.in. jako prywatnej siedziby władcy wiąże się z panowaniem Pachakuti Inqa Yupanki. Pozostaje przedmiotem sporów między specjalistami kwestia daty fundacji Machu Picchu. W obowiązującej do niedawna tzw. "chronologii historycznej” autorstwa J. H. Rowe’a, daty panowania tego władcy podawano jako 1438-1470. (Polish)
Description in another language: Contemporary research using new techniques for the study of Incan architecture and the analysis of archaeological material recovered during several expeditions in the first two decades of the 20th century have made it possible to re-interpret the origins and functions of the Incan imperial foundation. Historically, the construction of the building as a private residence of the ruler is associated with the reign of Pachakuti Inqa Yupanka. The date of the foundation of Machu Picchu remains the subject of dispute among specialists. In the so-called 'historical chronology' by J. H. Rowe, in force until recently, the dates of the reign of this ruler were given as 1438-1470. (English)
Keywords "naziemne skanowanie laserowe"@pl, "skanowanie laserowe"@pl, "model 3D"@pl, "Republic of Peru"@en, "UNESCO"@en, "UNESCO"@pl, "LabScan3D"@en, "LabScan3D"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Peru, Machu Picchu
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Leica Scanstation P40
Time of object creation: 1470
Object material: kamień, grunt
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Aleksandra Brzozowska-Jawornicka
Availability date: 21-01-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jacek Kościuk, Anna Maria Kubicka. Model 3D na podstawie chmury punktów 3D wschodnich zboczy stanowiska Machu Picchu. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - Alhambra (502)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Reprezentacyjna klatka schodowa (324)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Ogród zimowy Simone (215)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (971)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Jadalnia (304)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more