REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/81901

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81901

Resource type: 3D, photo360

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

View

Resource metadata

Title Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym
Persons Authors: Witold Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera model mikrosystemu ceramiczno-polimerowego do pomiaru absorbancji, opisanego w publikacji Nawrot et al. "PDMS - LTCC lab on chip for photocatalytic effect analysis", 2017 21st European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition, 2017 (DOI http://dx.doi.org/10.23919/EMPC.2017.8346925). Układ zawiera mikroprzepływowy mieszalnik w kształcie spirali logarytmicznej z centralnie umieszczoną komorą reakcyjną.
Zbiór plików składa się z:
Spiral mixer.stl - plik złożeniowy w popularnym otwartym formacie modeli 3D
Spiral mixer.obj - plik złożeniowy pozwalający na swobodną edycję
Spiral mixer.iam - plik złożeniowy programu Inventor, oraz pliki części składowych: Part1.ipt, Part2.ipt, Part3.ipt i Part15.ipt (Polish)
Keywords "model"@pl, "ceramika LTCC"@pl, "mikroreaktor przepływowy"@pl, "mikromieszalnik"@pl, "mikrofluidyka"@pl, "mikrosystem przepływowy"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Model wykonano przy użyciu oprogramowania Autodesk Inventor
Place of object creation: Wrocław
Time of object creation: 2017
Object material: ceramika/polimer
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 04-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Witold Nawrot. Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Zawody modeli

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Proces technologiczny LTCC

Arkadiusz Dąbrowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Łączenie ceramiki LTCC ze szkłem poprzez warstwę szkliwa

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more