REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/70317

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/70317

Resource type: educational material

Naturalne orbitale wiązań - opis metody NBO z przykładami

View

Resource metadata

Title Naturalne orbitale wiązań - opis metody NBO z przykładami
Persons Authors: Piotr Maciej Wojciechowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Opracowanie zawiera opis metody Naturalnych Orbitali Wiązań NBO (ang. Natural Bond Orbital), której ideą jest reprezentacja rozkładu gęstości elektronowej wokół cząsteczki, w sposób najlepiej odzwierciedlający zapis struktury Lewisa. Równolegle z prezentacją i omówieniem metody NBO przedstawiono przykłady obliczeń w programie Gaussian oraz opisano interpretację analizy NBO.
Dodatkowo w pracy przedstawiono wybrane programy do wizualizacji orbitali chemicznych.
Dla zainteresowanych metodą NBO czytelników przedstawiono wybrane dodatkowe funkcje analizy NBO oraz omówiono najnowszą wersję programu NBO 7.0 (Polish)
Keywords "chemia kwantowa"@pl, "metoda NBO"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Number of pages: 464
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Wojciechowski
Availability date: 02-05-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Piotr Maciej Wojciechowski. Naturalne orbitale wiązań - opis metody NBO z przykładami. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Juwenalia 2013

Piotr Wojciechowski, photo, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Juwenalia 2009

Piotr Wojciechowski, photo, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Juwenalia 2015

Piotr Wojciechowski, photo, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

E-chemia

Piotr Wojciechowski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Juwenalia 2017

Piotr Wojciechowski, photo, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Wrocław - zdjęcia sferyczne 360

Piotr Wojciechowski, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina sztuki (2018)

See more