REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/67490

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67490

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Stanisław Potoczek

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Stanisław Potoczek
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Uczestnik I Pułku Strzelców Podhalańskich. Rozpoczął studia we Wrocławiu na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, które po roku przerwał i przeniósł się na stomatologię. Dyplom lekarza stomatologa uzyskał w 1950 r. W 1949 r., jeszcze podczas studiów, został zastępcą asystenta jako pracownik dydaktyczny w Katedrze Stomatologii Zachowawczej. Pracował w tej katedrze aż do 1993 r. W 1955 roku uzyskał dyplom lekarza medycyny. W latach 1955-1962 pracował równocześnie w III Klinice Chorób Wewnętrznych kierowanej przez prof. dr hab. Edwarda Szczeklika. W 1959 r. uzyskał specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych. W 1961 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1963 r. doktora habilitowanego. W 1965 r. uzyskał tytuł docenta i objął kierownictwo Katedry. W 1971 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1979 r. profesora zwyczajnego. Uzyskał specjalizację z trzech specjalności - stomatologii zachowawczej, periodontologii i stomatologii dziecięcej i nimi zajmował się w swojej pracy naukowej.
Opublikował ponad 200 prac naukowych, był współautorem 5 podręczników.
Pełnił funkcje w redakcjach czasopism naukowych "Wrocławskiej stomatologii", "Czasopisma Stomatologicznego", "Prac Naukowych AM we Wrocławiu" i "Stomatologie der DDR".
Był prodziekanem Wydziału Lekarskiego w latach 1967-1969, kierownikiem Oddziału Stomatologicznego w latach 1969-1974 i dyrektorem Instytutu Stomatologii w latach 1970-1981. Był prorektorem ds. nauczania w latach 1973-1978.
Sprawował funkcję przewodniczącego Sekcji Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii.
Został odznaczony przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne "Złotą Honorową Odznaką" w 1967 r., członkowstwem honorowym i Bene Meritus w 1982 r. Był członkiem honorowym Bułgarskiego Towarzystwa Stomatologicznego i członkiem honorowym Towarzystwa
Stomatologicznego NRD.
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem honorowym Academia Medica Wratislaviensis w 1978 oraz wieloma innymi ważnymi odznaczeniami. (Polish)
Description in another language: Participant of the 1st Podhale Rifle Regiment. He began his studies in Wrocław at the Faculty of Natural Sciences of the University of Wrocław but after one year moved to dentistry. He obtained a dentist's diploma in 1950. In 1949, while still a student, he became a deputy assistant as a teacher at the Department of Conservative Dentistry. He worked in this department until 1993. In 1955 he obtained a medical doctor diploma. Between 1955 and 1962 he worked at the same time at the 3rd Department of Internal Diseases headed by prof. dr hab. Edward Szczeklik. In 1959 he obtained the 1st degree specialization in internal medicine. In 1961 he was awarded the degree of Doctor of Medical Sciences and in 1963 of a postdoctoral degree. In 1965 he obtained the title of associate professor and took over the position of the head of the Department. In 1971 he obtained the academic title of associate professor and in 1979 full professor. He obtained three specializations - conservative dentistry, periodontics and pediatric dentistry.
He has published over 200 scientific papers and was co-author of 5 textbooks.
He was a member of the editorial boards of the scientific journals: "Wrocławska stomatologia", "Magazyn Stomatologiczny", "Prace Naukowe AM we Wrocławiu" and "Stomatologie der DDR".
He was vice-dean of the Faculty of Medicine between 1967 and 1969, head of the Dental Department from 1969 until 1974 and director of the Institute of Dentistry from 1970 until 1981. He was the vice-rector for science between 1973 and 1978.
He was the chairman of the Conservative Dentistry and Periodontology Section.
He was awarded by the Polish Dental Society the "Golden Honorary Badge" in 1967, honorary membership and Bene Meritus in 1982. He was an honorary member of the Bulgarian Dental Society and an honorary member of the Society of Dental Department of the East Germany.
He was awarded the Silver Cross of Merit, the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta, the Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta, the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta, the Academia Medica Wratislaviensis honorary medal in 1978 and many other important decorations. (English)
Keywords "Dentistry"@en, "Stomatologia"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Stanisław Potoczek
Graduation specialty: stomatologia zachowawcza, periodontologia
Bibliographies
 • Authors: Stanisław Potoczek
  Title: Mikrobiologia : dla stomatologów i farmaceutów
  Year of publication: 1950

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Title: Choroby przyzębia a choroby przewodu pokarmowego
  Year of publication: 1963

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: L. Barg, S. Niemiec
  Title: Materiały ogólnopolskiej konferencji na temat : Dydaktyka przedmiotów klinicznych w strukturze instytutowej Akademii Medycznej. 1, Organizacja i metodologia dydaktyki klinicznej. 2, Metody kontroli efektywności procesu dydaktycznego
  Year of publication: 1974

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: U. Kaczmarek
  Title: Stan próchnicy w pierwszych stałych trzonowcach u młodzieży Warszawy (The incidence of caries of first molars in the adolescents in Warsaw)
  Title of source document: Czasopismo Stomatologiczne
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 31, 1978, Nr 12, s. 1093-1096

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Title: 67 Doroczny Kongres FDI w Paryżu w dniach 20-26 października 1979 r.
  Title of source document: Czasopismo Stomatologiczne
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 33, 1980, Nr 7, s. 636-638

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: F. Ćwioro, H. Kaczkowski, M. Ziętek
  Title: Stan uzębienia, przyzębia i błony śluzowej pracowników Fabryki Wagonów "Świdnica" w Świdnicy (The state of teeth, parodontium and oral mucosa in workers of the Świdnica Railway-car Factory)
  Title of source document: Czasopismo Stomatologiczne
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 34, 1981, Nr 1, s. 1-4

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Title: Ocena wyników leczenia chorób miazgi po ekstyrpacji (Estimation of the results of the treatment of the pulp diseases after extirpation)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1984, s. 217-222

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: Z. Jańczuk, W. Józefowicz
  Title: Sprawozdanie 72 Kongres FDI - Helsinki 1984 r.
  Title of source document: Czasopismo Stomatologiczne
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 38, 1985, Nr 5, s. 396-398

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Title: 20 lat "Protetyki Stomatologicznej"
  Title of source document: Protetyka Stomatologiczna
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 35, 1985, Nr 6, s. 259

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Title: Rodzaje kompozytów i ich ocena (Various types of composits)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1985, s. 195-202

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: J. Potoczek
  Title: O składzie, zaletach i wadach kompozytów (The composition, advantages and disadvantages of composits)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1985, s. 203-209

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: U. Kaczmarek, A. Majewska, H. Nowak-Malinowska, I. Sender, H. Szczepańska, M. Ziętek
  Title: Ocena kliniczna preparatu Carident w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej, stanów chorobowych przyzębia i tkanek okołowierzchołkowych (The clinical evaluation of the preparation Carident in the treatment of the diseases of the oral cavity mucosa, the morbid states of a paradontium and periapical tissues)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1987, s. 185-192

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: J. Potoczek
  Title: O nowych podziałach parodontopatii (On a new classification of paradontopathy)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1987, s. 229-236

 • Authors: kom. red. Stanisław Potoczek
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 1, Cz. 5, 1980 - 1985
  Year of publication: 1988

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: U. Kaczmarek, A. Malepszy, H. Nowak-Malinowska, D. Semczuk-Mazurkiewicz
  Title: Porównanie stanu próchnicy pierwszych zębów trzonowych u dzieci z różnych rejonów województwa wrocławskiego (Comparison of the caries state of the permanent first molar teeth in children from different regions of the Wrocław voivodeship)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1989, s. 121-128

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: U. Kaczmarek, A. Malepszy, H. Nowak-Malinowska
  Title: Choroby przyzębia a próchnica zębów i higiena jamy ustnej (Periodontal diseases and dental caries and oral hygiene)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1989, s. 147-152

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: J. Potoczek
  Title: O metodach stosowania fluoru w profilaktyce próchnicy zębów (Fluorprophylaxis of dental caries)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1989, s. 177-183

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: U. Kaczmarek, A. Malepszy, H. Nowak-Malinowska, D. Semczuk-Mazurkiewicz
  Title: Wpływ fluorkowanej wody pitnej na stan poszczególnych grup zębów u dorosłych (The effect of fluorinated drinking water on the condition of individual groups of adults teeth)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1990, s. 151-157

 • Authors: kom. red. Stanisław Potoczek
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 1, Cz. 6, 1985 - 1990
  Title of source document: Wrocław : AM
  Year of publication: 1991

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: U. Kaczmarek, A. Malepszy, H. Nowak-Malinowska, D. Semczuk-Mazurkiewicz
  Title: Analiza stanu jamy ustnej wybranej grupy mieszkańców województwa wrocławskiego w wieku 35-44 lat (The analysis of the condition of the oral cavity in the selected group of the Wrocław's region inhabitants)
  Title of source document: Wrocławska Stomatologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1991, s. 235-240

 • Authors: E. Hellwig, K. M. Lehmann
  Cocreators: tł. M. Gajewska, J. Potoczek, pod. red. Stanisław Potoczek
  Title: Propedeutyka stomatologii zachowawczej i protetyki
  Year of publication: 1994

 • Authors: J. Einwag, W. Ketterl
  Cocreators: tł. M. Gajewska, pod. red. Stanisław Potoczek
  Title: Stomatologia zachowawcza. T. 1
  Year of publication: 1994

 • Authors: J. Einwag, W. Ketterl
  Cocreators: tł. M. Gajewska, pod. red. Stanisław Potoczek
  Title: Stomatologia zachowawcza. T. 2
  Year of publication: 1995

 • Authors: J. P. Bernimoulin, W. Ketterl
  Cocreators: tł. T. Konopka, pod. red. Stanisław Potoczek
  Title: Parodontologia
  Year of publication: 1995

 • Authors: red. O. Butenandt, red. B. Willershausen-Zoennchen
  Cocreators: tł. T. Konopka, pod. red. Stanisław Potoczek
  Title: Stomatologia dziecięca : przewodnik dla lekarzy i lekarzy stomatologów
  Year of publication: 1997

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: J. Potoczek
  Title: Badania epidemiologiczne w stomatologii. W: Wybrane zagadnienia ze stomatologii klinicznej i zapobiegawczej
  Title of source document: Wrocław : Akademia Medyczna,
  Year of publication: 1997
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 107-109

 • Authors: E. Lautenbach
  Cocreators: tł. T. Konopka, red. nauk. Stanisław Potoczek
  Title: Stomatologia od A do Z : terapia, materiały, recepty, profilaktyka
  Year of publication: 1998

 • Authors: Stanisław Potoczek
  Cocreators: T. Konopka
  Title: Structure and authorities of the university dentistry in postwar Wrocław / Tomasz Konopka, Stanisław Potoczek ; Department of Oral Pathology. Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław, Department of Conservative Dentistry. Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław
  Title of source document: Dental and Medical Problems : official organ Wroclaw Medical University and Polish Stomatological Association
  Numbering (annual, number, issue, part): Vol. 44, 2007, No. 1, pp. 5-10
Bibliographies
 • Authors: U. Kaczmarek
  Title: Jubileusz 80-lecia prof. zw. dr. hab. Stanisława Potoczka.
  Title of source document: Dental and Medical Problems : official organ Wroclaw Medical University and Polish Stomatological Association
  Numbering (annual, number, issue, part): Vol. 40, 2003, No. 2, pp. 221-223

 • Authors: A. Masztalerz
  Title: Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych Adam Jakub Masztalerz : pożegnanie
  Title of source document: Dental and Medical Problems : official organ Wroclaw Medical University and Polish Stomatological Association
  Numbering (annual, number, issue, part): Vol. 42, 2005, No. 1, pp. 7-9

 • Authors: T. Konopka
  Title: De eminentissimo medicinae valde beneque merito homine Stanisław Potoczek
  Title of source document: e-Dentico : kwartalny niezbędnik edukacyjno-informatyczny dla stomatologów
  Numbering (annual, number, issue, part): 2005, Nr 1, s. 20-24

 • Authors: - -
  Title: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu : zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 139, 157

 • Authors: U. Kaczmarek
  Title: Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych Stanisław Potoczek : pożegnanie
  Title of source document: Dental and Medical Problems : official organ Wroclaw Medical University and Polish Stomatological Association
  Numbering (annual, number, issue, part): Vol. 50, 2013, No. 2, pp. 141-143

 • Authors: red. B. Zmitrowicz-Grobelna
  Title: Prorektorzy ds. Dydaktyki. Stanisław Potoczek
  Title of source document: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 108-109

 • Authors: red. L. Barg, M. Kaczmarz, A. Raczkowska
  Title: Stanisław Potoczek (1923–2013) [online]
  Title of source document: Przewodnik po cmentarzach
  Year of publication: 2021
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 16: [dostęp 10.01.2021]
  Database URL: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf
Activity Location: Wrocław
Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu - Katedra Stomatologii Zachowawczej
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Aleksandra Kaczmarska
Availability date: 25-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Stanisław Potoczek. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wynalazki kol. Abramowicza a krajowy przemysł dentystyczny

Stanisław Bloch, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

Notka Biograficzna - Thomas Hoffmann

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Oralsepsis a leczenie korzeni

Heinrich Boennecken, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

Polska prasa dentystyczna i pismo związkowe

Stanisław Bloch, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

Dlaczego?

Stanisław Bloch, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

Zerwijmy z tradycją

Stanisław Bloch, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

See more