REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/67342

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67342

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Tadeusz Kaniowski

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Tadeusz Kaniowski
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Tadeusz Kaniowski urodził się 4 kwietnia 1921 r. w Gródku Jagiellońskim. Studia medyczne rozpoczął w 1940 r. we Lwowie. Po wojnie wyjechał do Krakowa gdzie dokończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1946 r. przyjechał do Wrocławia i rozpoczął pracę jako młodszy asystent w Klinice Radiologii na Politechnice i Uniwersytecie. Stopień doktora otrzymał w 1949 r., habilitował się w 1961 r., profesorem został w 1973 r.
Był asystentem, adiunktem i docentem w Klinice Radiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 1965 r. kierownikiem Pracowni Rentgenowskiej II Kliniki Chirurgicznej W 1971 r został dyrektorem Instytutu Radiologii i Radioterapii. W latach 1971–1972 był prodziekanem, a w latach 1972–1974 dziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 1982 r przeszedł na emeryturę.
Był autorem licznych prac naukowych z zakresu rentgenodiagnostyki.
Zmarł w 2009 we Wrocławiu. (Polish)
Description in another language: Tadeusz Kaniowski was born on April 4, 1921 in Gródek Jagielloński. He began his medical studies in 1940 in Lviv. After the war, he moved to Kraków, where he completed his studies at the Faculty of Medicine of the Jagiellonian University. In 1946 he came to Wrocław and started working as a junior assistant in the Radiology Clinic at the Polytechnic and University. He received his PhD degree in 1949, obtained his habilitation in 1961 and became a professor in 1973.
He was an assistant, assistant professor and associate professor at the Radiology Clinic of the Medical Academy in Wrocław and from 1965 he was the head of the X-ray Laboratory of the 2nd Surgical Clinic. In 1971 he became the director of the Radiology and Radiotherapy Institute. Between 1971 and 1972 he was the vice-dean and from 1972 until 1974 the dean of the Faculty of Medicine of the Medical Academy in Wrocław.
He retired in 1982.
He was the author of numerous scientific works in the field of x-ray diagnostics.
He died in 2009 in Wrocław (English)
Keywords "Radiography"@en, "Rentgenodiagnostyka"@pl, "Radiology"@en, "Radiologia"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Tadeusz Kaniowski
Graduation specialty: medycyna
Picture License: Archiwum UMW
Bibliographies
 • Authors: Antoni Aroński, Wiktor Bross, Tadeusz Kaniowski, Stefan Koczorowski, Anatol Kustrzycki, Edward Szczeklik
  Title: Tetralogia Fallota i jej leczenie operacyjne
  Year of publication: 1963

 • Authors: Tadeusz Kaniowski
  Title: Radiodiagnostyka nowotworów sklepienia czaszki
  Year of publication: 1965

 • Authors: Tadeusz Kaniowski, T. Mielecki
  Title: Sekwestracja płuca - rozpoznanie trudne czy łatwe?
  Title of source document: Polski Tygodnik Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): 1979; 34(30)

 • Authors: Tadeusz Kaniowski
  Title: Rentgenodiagnostyka zwężeń tchawicy
  Title of source document: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 1979; supl.

 • Authors: Tadeusz Kaniowski, T. Mielecki, T. Śliwiński
  Title: Własne doświadczenia w ocenie granic normy czynności lewej komory serca na podstawie kinewentrikulografii
  Title of source document: Polski Przegląd Radiologiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 1979; 43(6)

 • Authors: W. Albert, J. Fukała, Tadeusz Kaniowski
  Title: Nasieniaki śródpiersia
  Title of source document: Polski Przegląd Radiologiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 1980; 44(1)

 • Authors: Tadeusz Kaniowski, J. Kołodziej
  Title: Co to jest?
  Title of source document: Polski Przegląd Radiologiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 1980; 44(3)

 • Authors: Tadeusz Kaniowski
  Title: W sprawie semiotyki radiologicznej pierwotnych nowotworów żeber
  Title of source document: Polski Przegląd Radiologiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 1982; 46(1/3)

 • Authors: Z. Bem, Tadeusz Kaniowski
  Title: Analiza porównawcza wyników badań rutynowych i KT w trudnych diagnostycznie przypadkach guzów śródpiersia
  Title of source document: Polski Przegląd Radiologiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 1991; 55(3/4)

 • Authors: Jerzy Garcarek, Tadeusz Kaniowski
  Title: Różne kliniczne i radiologiczne oblicza przerzutów nowotworowych raka nerki
  Title of source document: Polski Przegląd Radiologiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 1982; 46(4)
Bibliographies
 • Authors: - -
  Title: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018

 • Authors: A. Germański
  Title: Praca poświęcona profesorowi Tadeuszowi Kaniowskiemu z okazji przejścia na emeryturę
  Title of source document: Polski Przegląd Radiologiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 1984; 47(1/2)

 • Authors: - -
  Title: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu : zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011

 • Authors: - -
  Title: Przewodnik po cmentarzach : samodzielni pracownicy naukowi związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach
  Year of publication: 2021
  Numbering (annual, number, issue, part): [dostęp 2021-12-07]
  From page: 25
  Database URL: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf
Activities
 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. II Klinika Chirurgiczna. Pracownia Rentgenowska

 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Klinika Radiologii
Studies Unit name: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 28-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Tadeusz Kaniowski. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

O klinikach i oddziałach szpitalnych radjologicznych

Zygmunt Grudziński, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Wykonywanie badań rentgenowskich

Zdzisław Kiełbowicz, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Notka Biograficzna - Roland Felix

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Polski słownik lekarski radjologiczny i światłoleczniczy

book, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Nowe sposoby zdjęć roentgenowskich stereoskopowych szczęk i zębów

Antoni Cieszyński, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / stomatologia (2011)

See more