REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63596

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63596

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Roland Felix

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Roland Felix
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Medycynę studiował na wydziałach lekarskich uniwersytetów w Berlinie, Zurychu i w Monachium. Dyplom lekarza uzyskał w 1962 r. na Uniwersytecie w Monachium i w tym samym roku doktoryzował się w Klinice Chirurgii Uniwersytetu w Monachium. Habilitował się w 1970 r. w dziedzinie radiologii i radioterapii. W 1974 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie w Bonn. Tytuł profesora zwyczajnego nadano mu w 1978 r. Specjalizację z radiologii rozpoczął w 1966 r. w Klinice Radiologicznej Uniwersytetu w Bonn, tam zapoznał się ze wszystkimi działami rentgenodiagnostyki i radioterapii. W 1971 r. objął kierownictwo działu radioterapii, a w 1972 r. radiodiagnostyki tej kliniki. W 1975 r. uzyskał tytuł radcy naukowego na Uniwersytecie w Bonn i został powołany na stanowisko przewodniczącego komitetu kształcenia podyplomowego Niemieckiego Towarzystwa Radiologicznego. W 1977 r. został kierownikiem Katedry Radiologii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie w Klinikach im. Rudolfa Virchowa. Jego badania zespołowe dotyczą rentgenodiagnostyki, radiologii oraz stosowania innych metod obrazowania układu oddechowego i krążenia centralnego. Inną grupę tematyczną stanowią prace z dziedziny medycyny jądrowej i promienioterapii. Jego najszersze badania obejmowały zagadnienia dotyczące zastosowania tomografii komputerowej, rentgenowskiej, jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) oraz środków kontrastowych. (Polish)
Description in another language: Received his doctor of medicine degree at Munich University in 1962. Studied at universities in Berlin, Zurich and in Munich. In 1970 qualified as an assistant professor in the field of radiology and radiotherapy. In 1974 he became associate professor at the University of Bonn and full professor in 1978. In 1966 he started his specialization in radiology, roentgenodiagnostics and radiotherapy at the Clinic of Radiology of the University of Bonn. In 1971 received position as head of Radiotherapy Department and in 1972 of the Department of Radiodiagnostics. In 1975 he became scientific advisor at the University of Bonn and was appointed as chairman of the postgraduation training committee of German Radiological Association. In 1977 he received chair at the Department of Radiology of Free University in Berlin at Rudolf Virchow Clinics. His research interests are roentgen-diagnostics, radiology, respiratory and circulatory system imaging techniques, nuclear medicine, radiotherapy and imaging, X-ray computed tomography, nuclear magnetic resonance (NMR) and contrast agents. (English)
Keywords "Radiology"@en, "Radiologia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Roland Felix
Graduation specialty: medycyna, radiologia, radioterapia
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1993
Expert photo License: Brak danych
Bibliografie
 • Authors: Roland Felix
  Cocreators: Ruth Langer
  Title: Klinische Radiologie mit Repetitorium
  Year of publication: 1992

 • Authors: Roland Felix
  Cocreators: Bernd Ramm
  Title: Das Röntgenbild : Theorie, Methodik, Technik : Leitfaden für Ausbildung und Anwendung
  Year of publication: 1980

 • Authors: Roland Felix
  Title: Mammadiagnostik im Zeitalter interdisziplinärer Brustzentren
  Year of publication: 2005

 • Authors: Roland Felix
  Title: Qualitätskontrolle und Strahlenschutz in der nuklearmedizinischen Diagnostik
  Year of publication: 1994

 • Authors: Roland Felix
  Title: Bildgebende Diagnostik bei Lebererkrankungen
  Year of publication: 1993

 • Authors: Roland Felix
  Title: Magnevist eine Monographie
  Year of publication: 1994

 • Authors: Roland Felix
  Title: Die extra-und intralobäre Lungensequestration
  Year of publication: 1962

 • Authors: Roland Felix
  Cocreators: Hans-Dietrich Renovanz
  Title: Klinische Arzneimittelprüfung am Respirationstrakt
  Year of publication: 1978

 • Authors: Roland Felix
  Cocreators: Patrick Freyhardt, Matthias Gutberlet, Thoralf Niendorf, Ralph Noeske, Kerstin Schwinge
  Title: Comprehensive cardiac magnetic resonance imaging at 3.0 Tesla: feasibility and implications for clinical applications
  Title of source document: Invest Radiol .
  Numbering (annual, number, issue, part): 2006; 41(2)

 • Authors: Roland Felix
  Cocreators: F.D. Knollmann, J. Mäurer, I. Schlecht, K. Terstegge
  Title: High-resolution magnetic resonance imaging in patients with facial haemiatrophy
  Title of source document: Acta Derm Venereol
  Numbering (annual, number, issue, part): 1999; 79(5)
News Location: Berlin
Unit name: Kliniki im. Rudolfa Virchowa Wolnego Uniwersytetu w Berlinie - Katedra Radiologii
Studia Unit name: Uniwersytet w Monachium
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 14-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Roland Felix. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more