REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/11632

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/11632

Resource type: histological preparation - human

Nowotwór złośliwy jelita grubego

View

Resource metadata

Title Nowotwór złośliwy jelita grubego
Persons Partner: Wrocław Medical University
Description Nowotwór złośliwy jelita grubego (Polish)
Keywords "barwienia topograficzne"@pl, "hematoksylina i eozyna"@pl, "Immunohistochemia"@pl, "rak jelita grubego"@pl
Classification Resource type: histological preparation - human
Scientific discipline: dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka
Creation time: 2017
Method of preparing: hematoksylina i eozyna
Magnification: 20x
Number of pixels per meter: 2571022
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Christopher Kobierzycki
Availability date: 30-03-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kolekcja e-Preparaty UMW

Citation

Copied

Nowotwór złośliwy jelita grubego. [histological preparation - human] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rak szyjki macicy

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Krtań. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Rak płuc

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja białka Glypican 5 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Ekspresja białka podoplanina w raku gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Rak gruczołu piersiowego

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more