REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/16975

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/16975

Resource type: praca artystyczna, architektoniczna

PIEKARY 15 – projekt MPZP – część rysunkowa

Widok

Resource metadata

Title PIEKARY 15 – projekt MPZP – część rysunkowa
Title variant: PIEKARY 15 – the project of a local spatial development plan - drawing part
Persons Authors: Sara Kanoza, Klaudia Marach, Ewelina Krzemińska
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Na mapie zaznaczono główne założenia zagospodarowania przestrzennego Piekar. Dotyczą one m.in. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających obszary o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania; modernizacji starych i budowy nowych systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; wyznaczenia stref przeznaczonych do realizacji celów publicznych; wyznaczenia granic i zasad zagospodarowania terenów i miejsc podlegających ochronie; warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady i warunki podziału wyznaczonych obszarów na działki budowlane.
Plansza stanowi pozytywny przykład graficznego przedstawienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonanego dla wybranej wsi. Może być wykorzystana jako inspiracja przy opracowywaniu podobnych zagadnień. Powstała w trakcie wykonywania projektu kursowego z przedmiotu Planowanie przestrzenne (prowadzący dr Z. Kuriata), na kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. (Polski)
Comments: 31. Rezultaty badań nad rewitalizacją wsi dolnośląskiej i opolskiej – realizacje konkretnych wsi wraz z dokumentacją
Keywords "planowanie"@pl, "Piekary"@pl, "plan zagospodarowania przestrzennego"@pl
Classification Resource type: praca artystyczna, architektoniczna
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: nauczyciele, studenci, administracja publiczna
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2017
Liczba stron: 1
Język zasobu: Polski
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Renata Gubańska
Availability date: 23-08-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sara Kanoza, Klaudia Marach, Ewelina Krzemińska. PIEKARY 15 – projekt MPZP – część rysunkowa. [praca artystyczna, architektoniczna] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

PIEKARY 19 – projekt osiedla domów jednorodzinnych

Sara Kanoza, Ewelina Krzemińska, Klaudia Marach, praca artystyczna, architektoniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

PIEKARY 09 – materiał i kolorystyka dachów

Sara Kanoza, Ewelina Krzemińska, Klaudia Marach, praca artystyczna, architektoniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

PIEKARY 12 – hipsometria

Sara Kanoza, Ewelina Krzemińska, Klaudia Marach, praca artystyczna, architektoniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

PIEKARY 10 – zieleń i woda

Sara Kanoza, Ewelina Krzemińska, Klaudia Marach, praca artystyczna, architektoniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

PIEKARY 07 – ściany

Sara Kanoza, Ewelina Krzemińska, Klaudia Marach, praca artystyczna, architektoniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

PIEKARY 17 – projekt osiedla_ wypis i wyrys

Sara Kanoza, Ewelina Krzemińska, Klaudia Marach, praca artystyczna, architektoniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more