REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/30602

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30602

Resource type: article, chapter

Planowanie miast ze stanowiska higjeny i ekonomji społecznej

View

Resource metadata

Title Planowanie miast ze stanowiska higjeny i ekonomji społecznej
Persons Authors: Władysław Dobrzyński
Partner: Wrocław Medical University
Description O racjonalnym planowaniu miast zgodnie z zasadami higieny społecznej w Polsce międzywojennej. (Polish)
Description in another language: The principles of rational urban planning guaranteeing healthy cities in interwar Poland. (English)
Keywords "urban planning"@en, "urban planning and development"@en, "city planning"@en, "hygiene"@en, "higiena"@pl, "Higiena komunalna"@pl, "higiena publiczna"@pl, "Polska międzywojenna"@pl, "interwar period"@en, "Poland"@en, "architecture"@en, "architektura budynków miejskich"@pl, "architektura zrównoważona"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk o zdrowiu (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zdrowie
Numbering: R. 39 Nr 5
Place of publication: Warszawa
Publisher: wydawca nieznany
Time of publication: 1924
From page: 183
To page: 186
Resource language: Polish
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 17-05-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio UMW

Citation

Copied

Władysław Dobrzyński. Planowanie miast ze stanowiska higjeny i ekonomji społecznej. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Stan wojenny we Wrocławiu

Daria Detlaf, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2011)

Niektóre owoce indyjskie i podzwrotnikowe

article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne (2018)

Zielone budynki administracji publicznej

Barbara Widera, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more