REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/65329

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65329

Resource type: presentation

Platforma Moodle - elementy grywalizacji

View

Resource metadata

Title Platforma Moodle - elementy grywalizacji
Persons Authors: Agnieszka Herczak-Ciara
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Prezentacja elementów grywalizacji na platformie e-learningowej. (Polish)
Keywords "platforma"@pl, "platforma e-learningowa"@pl, "e-learning"@pl
Classification Resource type: presentation
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: general public, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020
Number of slides: 15
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Herczak-Ciara
Availability date: 15-11-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Agnieszka Herczak-Ciara. Platforma Moodle - elementy grywalizacji. [presentation] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Moodle - poradnik. Część 1: Egzamin w formie testu pytań zamkniętych (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 12: Funkcje trygonometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more