Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "edubal" w kształceniu zintegrowanym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Zmiany wybranych wskaźników budowy i składu ciała oraz wydolności fizycznej pod wpływem różnych bodźców treningowych

Iwona Wierzbicka-Damska, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej z południowo-zachodniej Polski na tle wybranych ośrodków europejskich

Ryszard Bartoszewicz, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Doświadczenie eksperckie - Krzysztof Kałużny

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Biologiczne znaczenie ćwiczeń fizycznych

Władysław Osmólski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Wpływ wysiłku na sekrecję wybranych hormonów u aktywnych fizycznie mężczyzn

Małgorzata Słowińska-Lisowska, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Próba określenia kompetencji oraz poziomu sprawności ruchowej w kształceniu zintegrowanym z wykorzystaniem piłek edukacyjnych

Ireneusz Cichy, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Konstruowanie programu własnego w kształceniu zintegrowanym z wykorzystaniem piłek edukacyjnych

Ireneusz Cichy, Tadeusz Rzepa, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Aktywność ruchowa w obszarach górskich – konferencja

Andrzej Nowak, Marcin Lewandowski, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)