Similar resources

Page z 2326 (23260 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_OL, rozkład współczynnika załamania) dla wartości parametrów R=0.20 i r=0.33

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDIDR_OL, współczynnik przekrycia) dla wartości parametrów R=0.19 i r=0.37

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.375 i r=0.48

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDIDR_OL, całkowity rozkład pola EM w strukturze) dla wartości parametrów R=0.18 i r=0.31

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.40 i r=0.50

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.000 i r=0.37

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.300 i r=0.44

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_OL, rozkład pola EM) dla wartości parametrów l=0.075 i r=0.26

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDIDR_OL, całkowity rozkład pola EM w strukturze) dla wartości parametrów R=0.36 i r=0.44

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDIDR_OL, współczynnik przekrycia) dla wartości parametrów R=0.34 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)Page z 2326 (23260 results)