REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/28842

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/28842

Resource type: dataset, database

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.30 i r=0.15

View

Resource metadata

Title Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.30 i r=0.15
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej struktury z liniowym defektem w postaci rzędu otworów o mniejszej bądź większej średnicy od pozostałych pod kątem fotonicznych diagramów pasmowych. Analizowane wartości parametrów geometrycznych wynoszą R=0.30 i r=0.15. (Polish)
Keywords "analiza numeryczna"@pl, "kryształ fotoniczny"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2015
Resource language: Polish
Prizes: Konkurs o Nagrodę ABB (Drugie miejsce, 2016)
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Adrian Zakrzewski
Availability date: 22-01-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.30 i r=0.15. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Graficzna prezentacja wyniku analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.025 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.375 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.725 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.450 i r=0.40

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.20 i r=0.50

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_0.94_BD) dla wartości parametrów WPhC=0.94, R=0.48 i r=0.49

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more