REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78835

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78835

Resource type: photo

Przedni odcinek oka z wykorzystaniem barwnika - zdjęcie kolorowe - oko lewe - pacjent 44

View

Resource metadata

Title Przedni odcinek oka z wykorzystaniem barwnika - zdjęcie kolorowe - oko lewe - pacjent 44
Persons Authors: Joanna Wiktoria Przeździecka-Dołyk, Anna Rurak, Magdalena Żyto
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera zdjęcia przedniego odcinka oka wykonanego w trakcie badań filmu łzowego z użyciem barwnika (fluoresceina i zieleń lizaminy).
Ocena stopnia zabarwienia:
OXFORD: 0
SICCA
Fluoresceina: 0
Zieleń lizaminy: 0
dodatkowe punkty: 0
sumarycznie: 0 (Polish)
Keywords "Przedni odcinek oka"@pl, "barwnik"@pl, "oko"@pl, "fluoresceina"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020
Scanner or camera model: Nikon D300s
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Żyto
Availability date: 27-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Joanna Wiktoria Przeździecka-Dołyk, Anna Rurak, Magdalena Żyto. Przedni odcinek oka z wykorzystaniem barwnika - zdjęcie kolorowe - oko lewe - pacjent 44. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przedni odcinek oka z wykorzystaniem barwnika - zdjęcie kolorowe - oko prawe - pacjent 54

Joanna Przeździecka-Dołyk, Anna Rurak, Magdalena Żyto, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Badanie dna oka - zdjęcie bezczerwienne - oko lewe - pacjent 13

Joanna Przeździecka-Dołyk, Magdalena Żyto, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Badanie dna oka - funduskopia - oko prawe - pacjent 4

Joanna Przeździecka-Dołyk, Magdalena Żyto, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Badanie dna oka - funduskopia - oko lewe - pacjent 27 - wizyta 2

Joanna Przeździecka-Dołyk, Magdalena Żyto, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Badanie dna oka - funduskopia - oko prawe - pacjent 26

Joanna Przeździecka-Dołyk, Magdalena Żyto, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Badanie dna oka - zdjęcie bezczerwienne - oko lewe - pacjent 11

Joanna Przeździecka-Dołyk, Magdalena Żyto, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more