REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/68334

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/68334

Resource type: article, chapter

Rola ustroju w przymiocie

View

Resource metadata

Title Rola ustroju w przymiocie
Persons Authors: Wacław Sterling
Partner: Wrocław Medical University
Description Autor artykułu analizuje jak duże znaczenie w przebiegu kiły mają cechy osobnicze każdego chorego – na przykład jego wiek, płeć, stan zdrowia, stan odżywienia. (Polish)
Description in another language: The author of this article analyzes how important in the course of syphilis are the individual characteristics of each patient e.g. age, gender, health and nutritional status. (English)
Keywords "Syphilis"@en, "Kiła"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Przegląd Dermatologiczny
Numbering: R. 18 Nr 1
Place of publication: Warszawa
Publisher: wydawca nieznany
Time of publication: 1923
From page: 12
To page: 22
Resource language: Polish
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 22-04-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Nauka i kształcenie w zakresie medycyny od XVIII do połowy XX wieku

Citation

Copied

Wacław Sterling. Rola ustroju w przymiocie. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kiła oka [Cz. 1]

Adam Szulisławski, article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Syfilidologija

Żegota Krówczyński, book, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Przypadek ciężkiego zatrucia salwarsanem

Roman Leszczyński, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Krętek blady a rozpoznawanie kiły

Roman Leszczyński, article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Kilka uwag o kile (syphilis) wątroby ze stanowiska klinicznego

Antoni Gluziński, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Kiła III-rzędowa

3D, photo360, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

See more