REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/68335

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/68335

Resource type: article, chapter

Rozmieszczenie arszeniku w narządach wewnętrznych świnki morskiej po zadawaniu dosercowo arsenobenzolu

View

Resource metadata

Title Rozmieszczenie arszeniku w narządach wewnętrznych świnki morskiej po zadawaniu dosercowo arsenobenzolu
Persons Authors: Robert Bernhardt
Partner: Wrocław Medical University
Description Autor prezentuje wyniki swoich badań na świnkach morskich, którym podawał dosercowo zastrzyki arsenobenzolu. Eksperyment ten miał wyjaśnić jak arszenik rozmieszcza się w narządach wewnętrznych, czy można go wykryć w tkance mózgowej oraz jak szybko wydziela się w moczu i kale. (Polish)
Description in another language: The author presents his research result on guinea pigs, which he injected with intracardiac injections of arsenobenzol. This experiment was to explain how arsenic distributes to internal organs, can it be detected in brain tissue and how quickly it is excreted in urine and feces. (English)
Keywords "badania na zwierzętach"@pl, "Arsenic"@en, "Arsen"@pl, "Animal Experimentation"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Przegląd Dermatologiczny
Numbering: R. 18 Nr 2/3
Place of publication: Warszawa
Publisher: wydawca nieznany
Time of publication: 1923
From page: 34
To page: 42
Resource language: Polish
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 20-05-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Nauka i kształcenie w zakresie medycyny od XVIII do połowy XX wieku

Citation

Copied

Robert Bernhardt. Rozmieszczenie arszeniku w narządach wewnętrznych świnki morskiej po zadawaniu dosercowo arsenobenzolu. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Biologiczne oznaczanie dobroci leków. [Cz. 2]

article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk farmaceutycznych (2011)

System paleokinetyczny w świetle badań lat ostatnich

Eugeniusz Brzezicki, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Płonica doświadczalna u małp

Leon Karwacki, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Rola biologiczna potasu. [Cz. 2]

Edmund Biernacki, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

See more