REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82705

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82705

Resource type: thesis

Rozwiązywanie zadań liniowego programowania dynamicznego metodą bezpośrednią (PD-1973-04)

View

Resource metadata

Title Rozwiązywanie zadań liniowego programowania dynamicznego metodą bezpośrednią (PD-1973-04)
Persons Authors: Henryk Mierzejewski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W związku z rozwojem nauki i techniki oraz automatyzacją wielu procesów, coraz większe znaczenie ma optymalizacja sterowania obiektami dynamicznymi. Formułowane zadania mają często postać zadań wariacyjnych, polegających na poszukiwaniu ekstremum danego funkcjonału z nałożonymi ograniczeniami. Wiele zagadnień może być opisana poprzez zależności liniowe i wchodzi w zakres liniowej optymalizacji dynamicznej. Rozprawa formułuje uproszczony problem liniowego programowania dynamicznego i przedstawia metodę bezpośrednią rozwiązania go. Przedstawione zostały algorytmy i zakres ich stosowalności. Praca zawiera również sformułowanie rzeczywistego problemu odprowadzania zanieczyszczeń do rzeki przy założeniu nieprzekraczalnego stężenia zanieczyszczeń oraz rozwiązuje go przy pomocy zaproponowanej metody wraz z propozycją układu sterowania. (Polish)
Keywords "optimization"@en, "odprowadzanie ścieków"@pl, "optymalizacja"@pl, "sewage disposal"@en, "linear dynamic optimization"@en, "linear dynamic programming"@en, "liniowe programowanie dynamiczne"@pl, "liniowa optymalizacja dynamiczna"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1973
Number of pages: 101
Supervisor: Jacek Kudrewicz
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Henryk Mierzejewski. Rozwiązywanie zadań liniowego programowania dynamicznego metodą bezpośrednią (PD-1973-04). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

See more