REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/40932

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/40932

Resource type: article, chapter

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

View

Resource metadata

Title Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru
Persons Authors: Ignacy Dulęba
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 1996 roku na V Krajowej Konferencji Robotyki.
W referacie przedstawiono definicję quasi-metryki dla układów nieholonomicznych bazującej na punktowej ocenie pól wektorowych, rozpiętych przez dystrybucję związaną z układem nieholonomicznym, pod kątem ich energetycznej efektywności w osiąganiu celu sterowania. Quasi-metryka ta może służyć jako narzędzie do tworzenia i klasyfikacji algorytmów planowania toru ruchu układów nieholonomicznych, a także tłumaczy niepowodzenia pewnych algorytmów planowania toru. (Polish)
Keywords "robot"@pl, "nieholonomiczność"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl, "robotyka"@pl, "quasi-metryka"@pl, "optymalizacja"@pl, "planowanie trasy "@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Materiały V Krajowej Konferencji Robotyki: tom 1
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1996
From page: 185
To page: 191
ISSN: 0324-9794
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 31-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Ignacy Dulęba. Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterownik chwytaka trójpalczastego

Dawid Seredyński, Konrad Banachowicz, Tomasz Winiarski, Cezary Zieliński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more