REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21896

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21896

Resource type: zdjęcie

Ruda darniowa - zdjęcie okazu

Widok

Resource metadata

Title Ruda darniowa - zdjęcie okazu
Persons Authors: Paweł Filipiak
Cocreators: Rafał Tyszka (Inna)
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Opis okazu: Okaz pochodzi ze skarpy na brzegu Narwi w okolicach Łomży. Rzeka w tym miejscu rozcina własne osady zajmowane właśnie przez podmokle łąki, teren idealny do tworzenia się rudy darniowej.

Jak rozpoznać?
Nazwa: LIMONIT (tlenki)
Wzór chemiczny: 2Fe2O3 • nH2O
Barwa: brązowa, pomarańczowa, żółta i pośrednie
Rysa: rdzawa, żółta, pomarańczowa
Twardość: 5-5,5 (rzadziej 4)
Gęstość: zmienna, raczej wysoka (2,7-4,3 g/cm3)
Łupliwość: brak
Przełam: nierówny
Pokrój skupienia: zbite itp.
Połysk: matowy, rzadziej półmetaliczny
Przezroczystość nieprzezroczysty

Na szybko (najważniejsze): wygląda jak bryła rdzy

Z czym można pomylić?
Getyt

Gdzie występuje?
Jak sama nazwa sugeruje można go spotkać pod darnią na podmokłych łąkach, np. w okolicach starorzeczy i rozlewisk.

Warto wiedzieć:
Choć minerał ten ma stosunkowo wysoka gęstość, nie jest to odczuwalne po wzięciu okazu do reki, gdyż zazwyczaj ruda darniowa jest bardzo porowata.
Limonit może tworzyć tzw. pseudomorfozy, czyli przyjmować formę innych minerałów. Dzieje się tak zazwyczaj w czasie rekrystalizacji danego minerału (np. pirytu) w limonit. Pomimo zmienionej struktury wewnętrznej i barwy tego minerału pozostaje on nadal w tej samej formie.
Prawdopodobnie jest to jeden z pierwszych surowców (jeśli nie pierwszy) wykorzystywany przez człowieka do pozyskiwania żelaza. Do tego celu wykorzystywano dość prymitywne piece tzw. dymarki.

Minerały współwystępujące: hematyt, getyt, kwarc, kalcyt, piryt, baryt, syderyt, chalkopiryt (Polski)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "ruda darniowa"@pl, "ruda żelaza"@pl, "limonit"@pl
Classification Resource type: zdjęcie
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: nieokreślony
Model skanera lub aparatu fotograficznego: Nikon D810
Zasięg geograficzny zasobu: "Łomża"
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 26-10-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Paweł Filipiak. Ruda darniowa - zdjęcie okazu. [zdjęcie] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Limonit - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Limonit - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more