REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/65883

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65883

Resource type: educational material

Termodynamika procesowa - Podstawowe pojęcia

View

Resource metadata

Title Termodynamika procesowa - Podstawowe pojęcia
Title variant: Termodynamika procesowa
Title variant: Termodynamika procesowa - wykład
Persons Authors: Adam Ruziewicz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Termodynamika procesowa - podstawowe pojęcia" stanowią integralną część kursu "Termodynamika procesowa - wykład" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Zasób obejmuje materiały do ćwiczeń w formie pliku PDF oraz LaTeX. W zagadnieniu przedstawiono i opisano podstawowe pojęcia, którymi wykładowca będzie posługiwał się podczas wykładu. Wyjaśnione zostały parametry stanu, I zasada termodynamiki, potencjały termodynamiczne czy równania termodynamiczne. (Polish)
Keywords "gęstość"@pl, "ciśnienie"@pl, "energia swobodna"@pl, "energia swobodna Gibbsa"@pl, "entalpia"@pl, "energia wewnętrzna"@pl, "ciśnienie gazu"@pl, "temperatura"@pl, "czynnik termodynamiczny"@pl, "termodynamika"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2021
Series name: Materiały do ćwiczen z przedmiotu Termodynamika procesowa
Numbering: Wykład 1
Number of pages: 11
Lecturers:Adam Ruziewicz
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 01-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Adam Ruziewicz. Termodynamika procesowa - Podstawowe pojęcia. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wyznaczenie krytycznego stosunku ciśnień w dyszy

Piotr Kolasiński, Jacek Lamperski, Ewa Pelińska-Olko, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przemiana izobaryczna

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Maszyny wyporowe. Przemiana izotermiczna

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Ocena opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Adam Ruziewicz, Agnieszka Ochman, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Kontrakcja chemiczna i fizyczna w procesie spalania

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more