REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/55619

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/55619

Resource type: 3D, photo360

Urządzenie do badania kontrastu amplitudowego

View

Resource metadata

Title Urządzenie do badania kontrastu amplitudowego
Persons Authors: Piotr Wołowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej opisany w inwentarzu pod nr MPWr_I9_101 Urządzenie do badania kontrastu amplitudowego. (Polish)
Keywords "miernik"@pl, "detekcja amplitudowa"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: general public, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: Smarttech Scan 3D Dual Volume
Software used: Geomagic Wrap 2015
Place of object creation: Polska
Time of object creation: 1972
Producer of scanned object: P. Z. O. - Warszawa
Object material: żelazo
Real object width: 192
Real object height: 87
Real object depth: 144
Location: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Wołowski
Availability date: 15-03-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Piotr Wołowski. Urządzenie do badania kontrastu amplitudowego. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Woltomierz z bocznikiem (2)

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Omomierz z tablicy rozdzielczej - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Czajnik elektryczny WK-200

Piotr Wołowski, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Luksomierz L-02

Piotr Wołowski, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Omomierz z tablicy rozdzielczej

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Numerator

Piotr Wołowski, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

See more