REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/20683

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/20683

Resource type: book

Wycenianie gruntów i posiadłości ziemskich

View

Resource metadata

Title Wycenianie gruntów i posiadłości ziemskich
Persons Authors: Stefan Moszczeński
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Podręcznik wyceny gruntów i majątków rolnych - zawiera informacje z zakresu przyrodoznawstwa, taksacji rolniczej, ekonomiki rolnictwa, gleboznawstwa. (Polish)
Comments: 2. Książki wydane w latach 1800-1945
Keywords "Grunty rolne"@pl, "wycena gruntów"@pl, "Wycena majątku"@pl, "majątek ziemski"@pl, "wycena nieruchomości"@pl, "taksacja"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Warszawa
Publisher: nakład własny
Time of publication: 1933
Number of pages: 480
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1. poł. XX w.
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Teresa Lorkowska
Availability date: 07-06-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Stefan Moszczeński. Wycenianie gruntów i posiadłości ziemskich. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Klasyfikacja bonitacyjna gleb użytków rolnych

Agnieszka Medyńska-Juraszek, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Computer models of management contract : an application of option theory

Paweł Wojciechowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more