REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74770

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74770

Resource type: article, chapter

Wyznaczanie harmonogramów dla elastycznych systemów produkcyjnych. Przegląd literatury (PN-1987-02)

View

Resource metadata

Title Wyznaczanie harmonogramów dla elastycznych systemów produkcyjnych. Przegląd literatury (PN-1987-02)
Persons Authors: Wiktor Olinger
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca jest przeglądem dostępnych w literaturze sposobów wyznaczania harmonogramów dla elastycznych systemów produkcyjnych. Główny nacisk położony jest na współzależność między planowaniem zapotrzebowania na materiały, a elastycznym planowaniem produkcji. (Polish)
Keywords "elastyczne systemy produkcyjne"@pl, "harmonogram produkcji"@pl, "literature survey"@en, "przegląd literatury"@pl, "flexible manufacturing systems"@en, "manufacturing schedule"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1987-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1987
From page: 1
To page: 26
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiktor Olinger. Wyznaczanie harmonogramów dla elastycznych systemów produkcyjnych. Przegląd literatury (PN-1987-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dwupoziomowe harmonogramowanie produkcji średnioseryjnej w elastycznej linii potokowej

Eugeniusz Toczyłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Kontrola procesu obróbki w elastycznym systemie produkcyjnym na przykładzie modelowego układu nadzorującego wiercenie

Andrzej Markowski, Zbigniew Smalec, Jerzy Sobiech, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Szczegółowe modele zasobów buforowych i transportowych zautomatyzowanych gniazd wytwarzania

Eugeniusz Toczyłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Komputerowo wspomagane projektowanie elastycznych sy­stemów produkcyjnych

Krzysztof Santarek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

System komputerowo wspomaganego planowania procesów tran­sportowych

Zbigniew Banaszak, Bogusław Silbert, Krzysztof Zajączkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Komputerowo wspomagane modelowanie ESP

Janusz Kuś, Zbigniew Banaszak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more