News

27-03-2019

Wybieramy finałową piątkę w konkursie na najciekawszy zasób platformy AZON

Trwa drugi etap konkursu na najciekawszy zasób zdeponowany w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki. Za pomocą zdalnej ankiety wyłonionych zostanie 5 finalistów. O wejście do finału zabiegają:


Model 3D teodolitu Carl Zeiss Jena Theo-010


Film promocyjny zmontowany w technologii 360° przedstawiający obiekty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Fotometr Pulfricha - foto 360

JP00775 Selinum carvifolia (L.) L. / Selinum carvifolia (L.) L. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3

Ludwik Rydygier – fragment wykładu na XV zjeździe chirurgów polskich: Opis preparatu otrzymanego po zejściu śmiertelnem wskutek krwotoku po uwięźnieniu kości w przełyku

Dominanty 2017 – Magdalena Pancerz „Kredki"

Ekspresja antygenu Ki-67 w raku przełyku

Logi zagrożeń zebrane z urządzenia firewall z dnia 17.09.2018

Przepływy (NetFlow) z urządzenia firewall z dnia 01.09.2018

Praca naukowa: „Zatrzymanie błon płodowych u krów w zależności od przebiegu porodu oraz zastosowania dimeru lizozymu po wyparciu płodu” Ryszard Mordak, Wojciech Zawadzki (Red.) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ankietę można wypełniać do 25 kwietnia. Zachęcamy do oddawania głosów:  https://bit.ly/2Ukqeyd